Dr Caroline Owen Wintersgill – Ymddiriedolwr

Dr Caroline Wintersgill
Mae Dr Caroline Owen Wintersgill yn Ddarlithydd mewn Cyhoeddi yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL) ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar y radd MA mewn Cyhoeddi. Mae ganddi ddoethuriaeth ar ddarllen, ysgrifennu a chyhoeddi ffuglen gyfoes, oedd yn cynnwys gweithio gyda grwpiau darllen ar draws y Deyrnas Unedig yn ogystal â chyfweliadau gydag awduron a chyhoeddwyr. Cyn symud i’r maes academaidd, bu’n gweithio am dros 25 mlynedd i rai o gyhoeddwyr blaenllaw Prydain, yn cynnwys Routledge, Bloomsbury a Manchester University Press. Ochr yn ochr â’i gwaith dysgu, mae’n Olygydd Arbennig gyda Biteback Publishing ac yn Uwch-olygydd Ymgynghorol gyda Lynne Rienner Publishers yn Colorado ers 2015.

“Rydym ar derfyn blwyddyn hynod anodd, gyda llyfrgelloedd ac ysgolion ar gau am gyfnodau hir, a heriau penodol i gyhoeddwyr a llyfrwerthwyr annibynnol. Ni fu gwaith Cyngor Llyfrau Cymru o ran hyrwyddo darllen a rhoi cymorth i’r diwydiant llyfrau gwych yng Nghymru erioed yn fwy hanfodol. Fel rhywun sy’n ddigon ffodus i fod wedi treulio gyrfa ym myd y llyfrau ac sydd bellach â swydd yn addysgu cyhoeddwyr ifanc, rwy’n angerddol am genhadaeth y Cyngor Llyfrau ac mae gallu gwneud cyfraniad fel ymddiriedolwr newydd yn anrhydedd.”