Cyn Enillwyr Tir na n-Og

2020-

2023

Luned a Huw Aaron, Dwi Eisiau bod yn Ddeinosor, Atebol, 9781801060776

Alun Jones, Manawydan Jones: Y Pair Dadeni, Y Lolfa, 9781800992177

Emily Lloyd-Jones, The Drowned Woods, Hodder & Stoughton, 9781399703970

2022

Sioned Wyn Roberts, Gwag y Nos, Atebol, 9781913245368

Elgan Rhys (Gol.), Y Pump, Awduron: Elgan Rhys, Tomos Jones, Mared Roberts, Ceri-Ann Gatehouse, Marged Elen Wiliam, Mahum Umer, Iestyn Tyne, Leo Drayton, Megan Angharad Hunter a Maisie Awen, Y Lolfa, 9781800990685

Lesley Parr, The Valley of Lost Secrets, Bloomsbury, 978152662521

2021

Casia Wiliam, Sw Sara Mai, Y Lolfa, 9781784618629

Rebecca Roberts, #helynt, Gwasg Carreg Gwalch, 9781845277765

Elen Caldecott, The Short Knife, Andersen Press Ltd, 9781783449781

2020

Manon Steffan Ros a Jac Jones, Pobol Drws Nesaf, Y Lolfa, 9781784617233

Sioned Erin Hughes (Gol.),Byw yn fy Nghroen, Y Lolfa, 9781784617134

Clare Fayers, Storm Hound, Macmillan, 9781509895045

 

2010-2019

2019

Elin Meek a Valèriane Leblond, Cymru ar y Map, Rily, 9781849670548

Manon Steffan Ros, Fi a Joe Allen, Y Lolfa, 9781784615673

Catherine Fisher, The Clockwork Crow, Firefly, 9781910080849

2018

Mererid Hopwood, Miss Prydderch a’r Carped Hud, Gwasg Gomer, 9781848511835

Myrddin ap Dafydd, Mae’r Lleuad yn Goch, Gwasg Carreg Gwalch, 9781845276232

Hayley Long, The Nearest Far Away Place, Hot Key Books, 9781471406263

2017

Luned Aaron, ABC Byd Natur, Gwasg Carreg Gwalch, 9781845275846

Manon Steffan Ros, Pluen, Y Lolfa, 9781784613181

Giancarlo Gemin, Sweet Pizza, Nosy Crow, 9780857636300

2016

Siân Lewis a Valériane Leblond, Pedair Cainc y Mabinogi, Rily, 9781849672276

Llŷr Titus, Gwalia, Gomer, 9781785620492

Griff Rowland, The Search for Mister Lloyd, Candy Jar Books, 9780993119170

2015

Caryl Lewis, Straeon Gorau’r Byd, Gwasg Carreg Gwalch, 9781845274979

Gareth F. Williams, Y Gêm, Gwasg Carreg Gwalch, 9781845274962

Giancarlo Gemin, Cowgirl, Nosy Crow, 9780857632814

2014

Gareth F. Williams, Cwmwl Dros y Cwm, Gwasg Carreg Gwalch, 9781845274405

Haf Llewelyn, Diffodd y Sêr, Y Lolfa, 9781847716972

Wendy White, Welsh Cakes and Custard, Pont Books, 9781848517127

2013

Iolo Williams/Bethan Wyn Jones, Cynefin yr Ardd, Gwasg Carreg Gwalch, 9781845273866

Alun Wyn Bevan, Y Gêmau Olympaidd a Champau’r Cymry, Gomer, 9781848514171

Daniel Morden, Tree of Leaf and Flame, Pont Books, 9781848513877

2012

Manon Steffan Ros, Prism, Y Lolfa, 9781847713452

Rhiannon Wyn, Yr Alarch Du, Y Lolfa, 9781847713612

Jenny Sullivan, Full Moon, Pont Books, 9781848513969

2011

Hywel Griffiths, Dirgelwch y Bont (Cyfres Strach), Gwasg Gomer, 9781848512344

Lleucu Roberts, Stwff Guto S. Tomos (Cyfres yr Onnen), Y Lolfa, 9781847712387

Rob Lewis, Three Little Sheep, Gomer/Pont Books, 9781848511552

2010

Manon Steffan Ros, Trwy’r Tonnau (Cyfres yr Onnen), Y Lolfa, 9781847710758

Rhiannon Wyn, Codi Bwganod (Cyfres yr Onnen), Y Lolfa, 9781847710741

Paul Manship, Dear Mr Author, Gomer/Pont Books, 9781848510418

2000-2009

2009

Emily Huws, Bownsio, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 9781845120825

Lleucu Roberts, Annwyl Smotyn Bach (Cyfres y Dderwen), Y Lolfa, 9781847710277

Graham Howells, Merlin’s Magical Creatures, Gomer/Pont Books, 9781843239024

2008

Nicholas Daniel, Y Llyfr Ryseitiau: Gwaed y Tylwyth, Dref Wen, 9781855967762

Gareth F. Williams, Eira Mân, Eira Mawr (Cyfres Whap!), Gwasg Gomer, 9781843238294

Frances Thomas, Finding Minerva, Gomer/Pont Books, 9781843237464

2007

Mair Wynn Hughes, Ein Rhyfel Ni (Gwasg y Bwthyn), 9781904845386

Gareth F. Williams, Adref Heb Elin (Cyfres Whap!), Gwasg Gomer, 9781843236818

Daniel Morden, Dark Tales from the Woods, Gomer/Pont Books, 9781843235835

2006

Emily Huws, Carreg Ateb, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 9781845120337

Gwion Hallam, Creadyn, Gwasg Gomer, 9781843232476

Jenny Sullivan, Tirion’s Secret Journal, Gomer/Pont Books, 9781843234609

2005

Emily Huws, Eco, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 9781845120146

Ceri Wyn Jones, Tudur Dylan, Mererid Hopwood, Sonia Edwards, Elinor Wyn Reynolds. Arluniwyd gan Chris Glynn, Byd Llawn Hud, Gwasg Gomer, 9781843233428

Jackie Morris, The Seal Children, Frances Lincoln, 9781910959473

2004

Caryl Lewis, Iawn Boi?;) (Cyfres Pen Dafad), Y Lolfa, 9780862436995

Gwyn Thomas & Margaret Jones, Stori Dafydd ap Gwilym, Y Lolfa, 9780862437053

Robert Phillips, The Battle of Mametz Wood, 1916, CAA, 9781856447263

2003

Bethan Gwanas, Sgôr, Y Lolfa, 9780862436155

Rhiannon Ifans & Margaret Jones, Dewi Sant, Y Lolfa, 9780862436049

Rob Lewis, Cold Jac, Gomer/Pont Books, 9781843231172

2002

Shoned Wyn Jones, Gwirioni, Y Lolfa, 9780862435264

Non ap Emlyn & Marian Delyth, Poeth! Cerddi Poeth ac Oer, Y Lolfa, 9780862435707

Malachy Doyle, Georgie, Bloomsbury, 9780747551546

2001

Bethan Gwanas, Llinyn Trôns, Y Lolfa, 9780862435202

Myrddin ap Dafydd, Jam Coch Mewn Pwdin Reis, Hughes, 9780852843048

Kevin Crossley-Holland, Arthur – The Seeing Stone, Orion, 9780752844299

2000

Gwenno Hughes, Ta Ta-Tryweryn, Gwasg Gomer, 9781859026885

Rhiannon Ifans a Margaret Jones, Chwedlau o’r Gwledydd Celtaidd, Y Lolfa, 9780862434588

Jo Dahn, Justine Baldwin, Artworks On . . . Interiors, Cyhoeddiadau FBA, 9781901862195

1990-1999

1999

John Owen, Pam Fi Eto, Duw?, Y Lolfa, 9780862434427

Lis Jones, Byw a Bod yn y Bàth, Gwasg Carreg Gwalch, 9780863815423

Gillian Drake, Rhian’s Song, Gomer/Pont Books, 9781859025758

1998

Gwen Redvers Jones, Dyddiau Cŵn, Gwasg Gomer, 9781859024508

Tegwyn Jones a Jac Jones, Stori Branwen, Gwasg Gomer, 9781859023617

Mary Oldham, Alwena’s Garden, Gomer/Pont Books, 9781859024386

1997

John Owen, Ydy Fe!, Iaith Cyf. 9780952290537

Gareth F. Williams, Dirgelwch Loch Ness, Y Lolfa, 9780000679437

Siân Lewis a Jackie Morris, Cities in the Sea, Gomer/Pont Books, 9781843231721

1996

Mair Wynn Hughes, Coch yw Lliw Hunllef, Gwasg Gomer, 9781859022313

Eleri Ellis Jones a Marian Delyth, Sbectol Inc, Y Lolfa, 9780862433369

Anne Lewis, Who’s Afraid of the Bwgan-wood?, Honno, 9781870206143

1995

John Owen, Pam Fi, Duw, Pam Fi?, Y Lolfa, 9780862433376

D Geraint Lewis, Geiriadur Gomer i’r Ifanc, Gwasg Gomer, 9781859021613

Catherine Fisher, The Candle Man, The Bodley Head/Red Fox, 9780099301394

1994

Angharad Tomos, Sothach a Sglyfath, Y Lolfa, 9780862432966

Huw John Hughes a Rheinallt Thomas, Cristion Ydw I, Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol, 9781853570674

Pamela Purnell, Denny and the Magic Pool, Gomer/Pont Books, 9780863839900

1993

Emily Huws, ’Tisio Tshipsan?, Gwasg Gomer, 9780863838941

Gwyn Thomas a Margaret Jones, Chwedl Taliesin, Gwasg Prifysgol Cymru, 9780708311127

Atal y wobr Saesneg

1992

Emily Huws, Wmffra a Gwen Redvers Jones, Broc Môr, Gwasg Gomer

Robert M. Morris a Catrin Stephens, Yn y Dechreuad, Gwasg Prifysgol Rhydychen/CBAC

Frances Thomas, Who Stole a Bloater?, Seren Books, 9781854112118

1991

Gareth F. Williams, O Ddawns i Ddawns, Y Lolfa, 9780862432287

Geraint H. Jenkins, Cymru Ddoe a Heddiw, Gwasg Prifysgol Rhydychen/CBAC

Atal y wobr Saesneg

1990

Mair Wynn Hughes, Llygedyn o Heulwen, Gwasg Gomer/CBAC

T. Llew Jones a Jac Jones, Lleuad yn Olau, Gwasg Gomer, 9781848517646

Atal y wobr Saesneg

1980-1989

1989

Irma Chilton, Liw, Gwasg Gomer / Jac Jones, Ben y Garddwr a Storïau Eraill, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 9780948930300

Gwyn Thomas a Margaret Jones, Culhwch ac Olwen, Gwasg Prifysgol Cymru, 9780708310069

Atal y wobr Saesneg

1988

Gwenno Hywyn, ’Tydi Bywyd yn Boen!, Gwasg Gwynedd, 9780860740254

Dafydd Orwig (gol.), Yr Atlas Cymraeg, George Philip/CBAC

Celia Lucas, Steel Town Cats, Tabb House Publications, 9780907018735

1987

Penri Jones, Jabas, Uned Iaith, CBAC/Gwasg Dwyfor

Alun Jones a John Pinion Jones, Gardd o Gerddi, Gwasg Gomer, 9780863831263

Jenny Nimmo, The Snow Spider, Methuen REED BOOKS, 9780749708313

1986

Angharad Tomos, Y Llipryn Llwyd, Y Lolfa, 9780862430955

Frances Thomas, Region of the Summer Stars, Barn Owl Press, 9780907117421

1985

Atal y Gwobrau

1984

Mair Wynn Hughes, Y Llinyn Arian, Gwasg Gomer/CBAC

Malcolm M. Jones, Cyril Jones a Gwen Redvers Jones, Herio’r Cestyll, Gwasg Prifysgol Cymru

Irma Chilton, The Prize, Barn Owl Press, 9780907117292

1983

J. Selwyn Lloyd, Croes Bren yn Norwy, Gwasg Gomer/CBAC

Mary John, Bluestones, Barn Owl Press, 9780907117278

1982

Gweneth Lilly, Gaeaf y Cerrig, Gwasg Gomer/CBAC

Atal y wobr Saesneg

1981

Gweneth Lilly, Y Drudwy Dewr, Gwasg Gomer

Frances Thomas, The Blindfold Track, Macmillan

1980

Irma Chilton, Y Llong, Gwasg Gomer/CBAC

Atal y wobr Saesneg

 

1976-1979

1979

Dyddgu Owen, Y Flwyddyn Honno, Christopher Davies

Bette Meyrick, Time Circles, Abelard-Schuman

1978

Jane Edwards, Miriam, Gwasg Gomer

Susan Cooper, Silver on the Tree, Chatto & Windus, 9780140311181

1977

J. Selwyn Lloyd, Trysor Bryniau Caspar, Gwasg Gomer/CBAC

Nancy Bond, A String in the Harp, Atheneum

1976

T. Llew Jones, Tân ar y Comin, Gwasg Gomer/CBAC, 9781785620850

Susan Cooper, The Grey King, Chatto & Windus, 9780140309522