Gwobrau Tir na n-Og

Logo Gwobrau Tir na n-Og

Gwobrau Llyfrau Plant Tir na n-Og yw’r gwobrau llyfrau plant hynaf a mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd ym 1976 i gydnabod ac i  ddathlu’r awduron a’r darlunwyr mwyaf creadigol a’r deunyddiau darllen gorau i blant.

Mae’r gwobrau wedi’u hennill gan rai o’n prif awduron a darlunwyr gan gynnwys Manon Steffan Ros, Jac Jones, Gareth F Williams, Catherine Fisher a Jackie Morris. 

Dyfernir tair gwobr o £1,000 yn flynyddol i’r enillydd cyffredinol ym mhob un o’r tri chategori. Noddir y gwobrau gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Proffesiynol) a Chyngor Llyfrau Cymru.

Categorïau

  • Llyfrau Cymraeg ar gyfer oedran ysgol gynradd (4–11)
  • Llyfrau Cymraeg ar gyfer oedran ysgol uwchradd (11–18)
  • Llyfrau Saesneg ar gyfer plant oed cynradd ac uwchradd (4–18) gyda chefndir Cymreig dilys