Cynllun Cysgodi Tir na n-Og

Dyma gynllun unigryw i ysgolion a llyfrgelloedd i godi ymwybyddiaeth ymhlith plant a phobl ifanc am deitlau’r rhestr fer tra’n cynnig cyfle i fwynhau darllen a thrafod y llyfrau.

Gall ddosbarthiadau neu grwpiau darllen fod yn feirniaid answyddogol a dewis enillydd o blith y rhestr fer gan ddefnyddio pecyn adnoddau arbennig a gynlluniwyd i gefnogi’r cynllun.

Mae’r Cyngor Llyfrau yn gallu darparu pecyn o adnoddau defnyddiol i gefnogi’r gwaith yma, yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol am y llyfrau a’r awduron. 

I gymryd rhan yn y Cynllun Cysgodi, cysylltwch â cllc.plant@llyfrau.cymru.

Gwobrau Tir na n-Og 2020