Cynllun Cysgodi Tir na n-Og

Eisiau cyflwyno llyfrau newydd i ddarllenwyr ifanc?

Eisiau llyfrau am ddim a phecyn adnoddau?

Eisiau trafod y llyfrau a straeon yna?

Cynllun cysgodi Tir na n-Og yw’r peth i chi!

Bwriad y cynllun cysgodi yw codi ymwybyddiaeth ymhlith plant a phobl ifanc am deitlau’r rhestr fer wrth gynnig cyfle i fwynhau darllen a thrafod y llyfrau â’u cyfoedion.

Ac eleni, rydym yn falch o fedru cyflwyno elfen newydd i’r cynllun, sef Barn y Darllenwyr: tlws arbennig sy’n cael ei ddewis gan blant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y cynllun cysgodi.

Gall ysgolion, llyfrgelloedd a grwpiau darllen eraill gofrestru i gymryd rhan yn y cynllun a bod yn feirniaid answyddogol i ddewis enillydd o blith y rhestr fer, gan ddefnyddio’r pecyn cysgodi arbennig. Mae’r pecyn cysgodi’n cynnwys crynodeb o’r llyfrau, sylwadau gan y beirniaid swyddogol, gwybodaeth am yr awduron, gemau a chardiau pleidleisio.

Ar ôl cofrestru i gymryd rhan yn y cynllun cysgodi, byddwn yn anfon un copi o lyfrau’r rhestr fer rydych yn ei chysgodi yn y post a chopi electronig o’r pecyn cysgodi atoch.

Bydd angen i’r ysgolion bleidleisio am eu hoff lyfrau erbyn 24 Mai 2023.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod Eisteddfod yr Urdd ar 1 Mehefin.

DIWEDDARIAD: Mae 30 pecyn o lyfrau bellach wedi cael eu hawlio ar gyfer y Cynllun Cysgodi 2023. Diolch am eich diddordeb ac edrychwn ymlaen at gyhoeddi enillwyr y gwobrau yn ystod Eisteddfod yr Urdd ar 1 Mehefin 2023. 

 

Pecynnau cysgodi
Tir na n-Og 2023
ar gael i’w lawrlwytho yma

Pecynnau cysgodi
Tir na n-Og 2022
ar gael i’w lawrlwytho yma