Gwerthu a Gwybodaeth

Yr Adran Gwerthu a Gwybodaeth sy’n gyfrifol am hyrwyddo llyfrau o Gymru. O dan amgylchiadau arferol, mae cynrychiolwyr y Cyngor yn ymweld yn gyson â siopau, ysgolion a llyfrgelloedd ledled Cymru ac mae’r archebion a dderbynnir yn cael eu prosesu drwy Ganolfan Ddosbarthu’r Cyngor.

Mae gan y Cyngor gysylltiadau â dosbarthwyr llyfrau ym Mhrydain i sicrhau bod llyfrau o Gymru ar gael ar draws y byd. I gael gwybodaeth bellach am lyfrau o Gymru a theitlau sydd mewn stoc yn y Ganolfan Ddosbarthu ewch i www.gwales.com.

Staff yr Adran hon sydd hefyd yn ymwneud â’r trefniadau ar gyfer stondinau yng Ngŵyl y Gelli, y Sioe Amaethyddol a’r Eisteddfod Genedlaethol. Maen nhw hefyd yn gweinyddu’r Cynllun Ymestyn sy’n cefnogi llyfrwerthwyr i drefnu stondin lyfrau mewn amrywiol ddigwyddiadau drwy Gymru. Mewn ymateb i gyfyngiadau Covid-19, mae cymorth o’r Cynllun Ymestyn yn canolbwyntio ar gefnogi cynlluniau gwerthu digidol gan lyfrwerthwyr.

Fel rhan o’u gwaith gwerthu a hyrwyddo, mae’r Adran yn gyfrifol am gynlluniau hyrwyddo Llyfr y Mis, Llyfr Saesneg y Mis a Llyfr y Mis i blant, ac maen nhw’n cyhoeddi atodiadau hysbysebu a chatalogau yn rheolaidd.

Yr Adran Gwerthu a Gwybodaeth sy’n gyfrifol am wefan www.gwales.com lle mae modd dod o hyd i wybodaeth am yr holl lyfrau a gedwir mewn stoc yn y Ganolfan Ddosbarthu. Mae’r holl lyfrau a restrir ar www.gwales.com ar gael trwy’r siopau llyfrau, neu i’w prynu ar-lein. Mae’r Adran hefyd yn gyfrifol am wefannau sy’n gwasanaethu llyfrwerthwyr a llyfrgelloedd, sef siop.llyfrau.cymru a www.gwales.com/llyfrgell.

Manylion Cyswllt

Pennaeth Gwerthu a Gwybodaeth – Helena O’Sullivan
Ffôn: 01970 624455
E-bost: helena.osullivan@llyfrau.cymru

Adran Gwerthu a Gwybodaeth
Cyngor Llyfrau Cymru
Canolfan Ddosbarthu
Uned 16,
Parc Menter Glanyrafon,
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AQ
Ffôn: 01970 624455
E-bost: gwybodaeth@llyfrau.cymru