Yr Athro Jane Aaron – Ysgrifennydd Mygedol

Yr Athro Jane Aaron
Mae’r Athro Jane Aaron yn addysgwr, ymchwilydd llenyddol ac yn awdur o Gymru. Hyd nes ei hymddeoliad ym mis Rhagfyr 2013, roedd yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol Morgannwg yn ne Cymru. Wedi hynny daeth yn aelod cyswllt o’r Ganolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach ym Mhrifysgol De Cymru. Mae’r Athro Aaron yn adnabyddus am ei hymchwil a’i chyhoeddiadau ar lenyddiaeth Gymreig ac ysgrifau menywod o Gymru.

Ers dechrau’r 1990au, mae’r Athro Aaron wedi cyhoeddi nifer o draethodau a llyfrau, ac wedi golygu gweithiau ar gyfer Gwasg Honno, sy’n arbenigo yn ysgrifau menywod o Gymru. Yn 1999 golygodd y flodeugerdd o straeon byrion Honno o’r enw, A View Across the Valley: Short Stories from Women in Wales 1850–1950.