Yr Athro Gerwyn Wiliams – Ymddiriedolwr

Yr Athro Gerwyn Williams

Mae Gerwyn Wiliams yn Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor ers 2005, a bu’n gweithio yn Ysgol y Gymraeg ers 1989. Mae’n aelod o Fwrdd Ymgynghorol cylchgrawn O’r Pedwar Gwynt ers 2019 ac yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Theatr Bara Caws ers 2018. Yn gyn-enillydd Coron yr Eisteddfod Genedlaethol (1994) a Gwobr Llyfr y Flwyddyn (1997), mae hefyd wedi beirniadu nifer o gystadlaethau llenyddiaeth yn cynnwys Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2017 a Llyfr y Flwyddyn yn 2011. Bu’n aelod o fwrdd Cyngor Celfyddydau Cymru rhwng 2010–16.

“Fel un sy’n credu’n angerddol ym mhwysigrwydd llenyddiaeth, rwy’n croesawu’n fawr y cyfle hwn i ymuno â bwrdd Ymddiriedolwyr newydd Cyngor Llyfrau Cymru. Gwn o brofiad mor allweddol yw gwaith y corff cenedlaethol uchel ei barch hwn yn cynnal ac yn cefnogi byd llyfrau Cymru – boed awduron neu ddarllenwyr, gweisg neu siopau llyfrau. Mewn cyfnod mor amrywiol ei heriau â hwn, edrychaf ymlaen at gynorthwyo’r Cyngor i barhau’n gorff cynaliadwy, cyfredol a pherthnasol i’r dyfodol.”