Dosbarthu

Mae Canolfan Ddosbarthu’r Cyngor Llyfrau yn cynnig gwasanaeth dosbarthu cyfanwerthu i’r fasnach lyfrau yng Nghymru.

Mae’n hadeilad pwrpasol ar Barc Menter Glanyrafon yn Aberystwyth yn cynnwys stoc eang o lyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg o Gymru neu o ddiddordeb Cymreig.

Ar unrhyw adeg, mae hyd at hanner miliwn o lyfrau yn cael eu cadw yn y Ganolfan yn barod i’w dosbarthu ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.  

Warws Canolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru gyda phentyrrau o focsys a silffoedd yn llawn llyfrau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daw o ddeutu at 1,300 o lyfrau newydd Cymraeg a llyfrau Saesneg o Gymru neu o diddordeb Cymreig o’r wasg yn flynyddol ac rydym yn anelu at stocio pob llyfr posibl sydd o ddiddordeb Cymreig, lle gall cyhoeddwyr gynnig telerau cyfanwerthu.

Dylai cyhoeddwyr sy’n dymuno cynnig teitlau i’r Ganolfan Ddosbarthu gysylltu gyda’r Adran Gwerthu a Gwybodaeth:

Yr Adran Gwerthu a Gwybodaeth
Cyngor Llyfrau Cymru
Uned 16 Parc Menter Glanyrafon
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AQ
Ffôn: 01970 624455
Ffacs: 01970 625506
E-bost: gwerthu@llyfrau.cymru

  • Telerau dosbarthu llyfrau hunangyhoeddwyr yw 55% o bris mân-werthu pob copi ar sail gwerthu a dychwelyd llawn; dylid cyflwyno 30 copi fel stoc gychwynnol a bydd yr anfonebau’n cael eu talu ar ôl 12 mis yn unig. Os ydych yn derbyn y telerau hyn, anfonwch gopi o’ch llyfr a’ch manylion cyswllt at Glenys Jenkins. Yna, bydd yr Adran yn gwneud penderfyniad a fydd y Cyngor Llyfrau am stocio eich llyfr ai peidio. Os bydd yr Adran yn penderfynu na fydd yn bosib stocio eich llyfr, bydd modd iddo gael ei restru ar wefan www.gwales.com, gan nodi ei fod ar gael gan y cyhoeddwr yn unig.
  • Noder mai dosbarthwyr yn unig yw Cyngor Llyfrau Cymru, ac mai cyfrifoldeb yr awdur / cyhoeddwr yw hyrwyddo a marchnata’r llyfr.
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth am yr holl lyfrau a gedwir mewn stoc yn y Ganolfan Ddosbarthu drwy ymweld â safle www.gwales.com.
  • Mae gan dros 800 o siopau gyfrifon yn y Ganolfan Ddosbarthu. Cynigir gwasanaeth dosbarthu diwrnod-wedyn i siopau llyfrau sy’n archebu cyn hanner dydd. Codir tâl cludiant os yw’r archebion yn werth llai na £66.66 net. Gall llyfrwerthwyr gysylltu â’r cyfeiriad isod os ydynt am wneud cais am agor cyfrif.
  • Mae’r Ganolfan Ddosbarthu yn gwasanaethu 350 o gyhoeddwyr. Am restr ddethol o gyhoeddwyr Cymru ewch at wefan Y Fasnach Lyfrau yng Nghymru.
  • Gwerthwyd bron i 600,000 o eitemau yn 2019/20 trwy Ganolfan Ddosbarthu’r Cyngor Llyfrau.
  • Mae’r Ganolfan Ddosbarthu yn hunangynhaliol, ac nid yw’n derbyn unrhyw nawdd tuag at ei chynnal trwy’r pwrs cyhoeddus.

Dylid cyfeirio pob ymholiad i’r Ganolfan Ddosbarthu:

Canolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru,
Uned 16 Parc Menter Glanyrafon,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3AQ.
Ffôn: 01970 624455
Ffacs: 01970 625506
E-bost: canolfan.ddosbarthu@llyfrau.cymru