Hyrwyddo Darllen

Mae hyrwyddo darllen er pleser yn un o brif swyddogaethau’r Cyngor Llyfrau.

Caiff y gwaith ei arwain gan ein Hadran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen, dan arweiniad y pennaeth Bethan Mai Jones.

O Ddiwrnod y Llyfr i gystadlaethau darllen, mae hi a’i thîm yn trefnu ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau bywiog bob blwyddyn er mwyn ennyn diddordeb plant mewn llyfrau.

Er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn a chael effaith pellgyrhaeddol, mae’r Adran yn gweithio’n agos gydag ysgolion, llyfrgelloedd a sefydliadau sy’n rhannu’r un amcanion.

Manylion Cyswllt

Pennaeth – Bethan Mai Jones bethan.jones@llyfrau.cymru

Rheolwr Prosiectau Addysgol – Shoned M. Davies shoned.davies@llyfrau.cymru

Swyddog Hyrwyddo Darllen – Francesca Sciarillo francesca.sciarrillo@llyfrau.cymru

Gweinyddydd – Siân Evans sian.evans@llyfrau.cymru