test-trydar

Warning: Undefined array key 0 in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158
RT @LlyfrDaFabBooks: ✏️Tips gwych gan y beirniad @MariLovgreen i bawb sydd am fynd ati i sgwennu stori ar gyfer cystadleuaeth sgwennu stori…Darllen mwy...
✨Cofiwch am ein cyflwyniad ar-lein i'r diwydiant llyfrau a'r cyfleoedd ar gael i rai sy'n gweithio'n llawrydd yn hy… https://t.co/L2VRSDxqPIDarllen mwy...
Warning: Undefined array key 0 in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158
RT @siopcantamil: 🌟Hyfryd gweld @Laurabakes yn @CylchgrawnGolwg wythnos hon!🌟 Diolch yn fawr iawn am y mensh! #yagym https://t.co/QwYSfLmz…Darllen mwy...
Warning: Undefined array key 0 in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158
RT @GEvansJones: Chwilio am anrheg ar gyfer #DyddSantesDwynwen? Be am #CanCuriad (@GwasgyBwthyn)? Cyfrol o straeon byrion bach gan 20 awdu…Darllen mwy...
Array
(
  [0] => Array
    (
      [created_at] => Fri Jan 21 14:47:40 +0000 2022
      [id] => 1484538191633866763
      [id_str] => 1484538191633866763
      [text] => RT @LlyfrDaFabBooks: ✏️Tips gwych gan y beirniad @MariLovgreen i bawb sydd am fynd ati i sgwennu stori ar gyfer cystadleuaeth sgwennu stori…
      [truncated] => 
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [screen_name] => LlyfrDaFabBooks
                  [name] => CLLCplantWBCchildren
                  [id] => 3760397356
                  [id_str] => 3760397356
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 3
                      [1] => 19
                    )

                )

              [1] => Array
                (
                  [screen_name] => MariLovgreen
                  [name] => Mari Lovgreen
                  [id] => 23314830
                  [id_str] => 23314830
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 49
                      [1] => 62
                    )

                )

            )

          [urls] => Array
            (
            )

        )

      [source] => Twitter Web App
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5207
          [friends_count] => 731
          [listed_count] => 33
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5141
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 9681
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1377603377266315265/22z5GX3G_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1377603377266315265/22z5GX3G_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1641817065
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [retweeted_status] => Array
        (
          [created_at] => Fri Jan 21 09:46:46 +0000 2022
          [id] => 1484462467942129666
          [id_str] => 1484462467942129666
          [text] => ✏️Tips gwych gan y beirniad @MariLovgreen i bawb sydd am fynd ati i sgwennu stori ar gyfer cystadleuaeth sgwennu st… https://t.co/myrFfqB9fp
          [truncated] => 1
          [entities] => Array
            (
              [hashtags] => Array
                (
                )

              [symbols] => Array
                (
                )

              [user_mentions] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [screen_name] => MariLovgreen
                      [name] => Mari Lovgreen
                      [id] => 23314830
                      [id_str] => 23314830
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 28
                          [1] => 41
                        )

                    )

                )

              [urls] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [url] => https://t.co/myrFfqB9fp
                      [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1484462467942129666
                      [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 117
                          [1] => 140
                        )

                    )

                )

            )

          [source] => Twitter Web App
          [in_reply_to_status_id] => 
          [in_reply_to_status_id_str] => 
          [in_reply_to_user_id] => 
          [in_reply_to_user_id_str] => 
          [in_reply_to_screen_name] => 
          [user] => Array
            (
              [id] => 3760397356
              [id_str] => 3760397356
              [name] => CLLCplantWBCchildren
              [screen_name] => LlyfrDaFabBooks
              [location] => Aberystwyth, Wales
              [description] => Cyfrif trydar Cyngor Llyfrau Cymru i hyrwyddo llyfrau i blant a'r arddegau. / Books Council of Wales account to promote children and young adult books.
              [url] => https://t.co/3raa5XjeBw
              [entities] => Array
                (
                  [url] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [url] => https://t.co/3raa5XjeBw
                              [expanded_url] => http://www.llyfrau.cymru/gwasanaethau-services/plant-children
                              [display_url] => llyfrau.cymru/gwasanaethau-s…
                              [indices] => Array
                                (
                                  [0] => 0
                                  [1] => 23
                                )

                            )

                        )

                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

              [protected] => 
              [followers_count] => 1562
              [friends_count] => 1454
              [listed_count] => 8
              [created_at] => Thu Sep 24 13:01:30 +0000 2015
              [favourites_count] => 4253
              [utc_offset] => 
              [time_zone] => 
              [geo_enabled] => 1
              [verified] => 
              [statuses_count] => 4522
              [lang] => 
              [contributors_enabled] => 
              [is_translator] => 
              [is_translation_enabled] => 
              [profile_background_color] => C0DEED
              [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_tile] => 
              [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1377603590404108298/dOUS5-Yj_normal.jpg
              [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1377603590404108298/dOUS5-Yj_normal.jpg
              [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/3760397356/1641818915
              [profile_link_color] => 1DA1F2
              [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
              [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
              [profile_text_color] => 333333
              [profile_use_background_image] => 1
              [has_extended_profile] => 
              [default_profile] => 1
              [default_profile_image] => 
              [following] => 1
              [follow_request_sent] => 
              [notifications] => 
              [translator_type] => none
              [withheld_in_countries] => Array
                (
                )

            )

          [geo] => 
          [coordinates] => 
          [place] => 
          [contributors] => 
          [is_quote_status] => 1
          [quoted_status_id] => 1484182892603346946
          [quoted_status_id_str] => 1484182892603346946
          [quoted_status] => Array
            (
              [created_at] => Thu Jan 20 15:15:51 +0000 2022
              [id] => 1484182892603346946
              [id_str] => 1484182892603346946
              [text] => "Does yna ddim ffasiwn beth â syniad anghywir!" ✍🏽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Tips @MariLovgreen i blant Cymru wrth fynd ati i sgwennu… https://t.co/lH3efhGp5F
              [truncated] => 1
              [entities] => Array
                (
                  [hashtags] => Array
                    (
                    )

                  [symbols] => Array
                    (
                    )

                  [user_mentions] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [screen_name] => MariLovgreen
                          [name] => Mari Lovgreen
                          [id] => 23314830
                          [id_str] => 23314830
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 64
                              [1] => 77
                            )

                        )

                    )

                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/lH3efhGp5F
                          [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1484182892603346946
                          [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 117
                              [1] => 140
                            )

                        )

                    )

                )

              [source] => SocialFlow
              [in_reply_to_status_id] => 
              [in_reply_to_status_id_str] => 
              [in_reply_to_user_id] => 
              [in_reply_to_user_id_str] => 
              [in_reply_to_screen_name] => 
              [user] => Array
                (
                  [id] => 29693083
                  [id_str] => 29693083
                  [name] => BBC Cymru Fyw
                  [screen_name] => BBCCymruFyw
                  [location] => Cymru
                  [description] => Y penawdau newyddion diweddaraf a'r straeon gorau o Gymru. Radio | @bbcradiocymru. Teledu | @S4C
                  [url] => https://t.co/bytkhN9qtW
                  [entities] => Array
                    (
                      [url] => Array
                        (
                          [urls] => Array
                            (
                              [0] => Array
                                (
                                  [url] => https://t.co/bytkhN9qtW
                                  [expanded_url] => http://www.bbc.co.uk/cymrufyw
                                  [display_url] => bbc.co.uk/cymrufyw
                                  [indices] => Array
                                    (
                                      [0] => 0
                                      [1] => 23
                                    )

                                )

                            )

                        )

                      [description] => Array
                        (
                          [urls] => Array
                            (
                            )

                        )

                    )

                  [protected] => 
                  [followers_count] => 26086
                  [friends_count] => 442
                  [listed_count] => 222
                  [created_at] => Wed Apr 08 11:14:11 +0000 2009
                  [favourites_count] => 674
                  [utc_offset] => 
                  [time_zone] => 
                  [geo_enabled] => 
                  [verified] => 1
                  [statuses_count] => 142340
                  [lang] => 
                  [contributors_enabled] => 
                  [is_translator] => 
                  [is_translation_enabled] => 
                  [profile_background_color] => 8D1B22
                  [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
                  [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
                  [profile_background_tile] => 
                  [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/876801433466798084/eulgGvh5_normal.jpg
                  [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/876801433466798084/eulgGvh5_normal.jpg
                  [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/29693083/1472057099
                  [profile_link_color] => 8D1B22
                  [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF
                  [profile_sidebar_fill_color] => E0E0E0
                  [profile_text_color] => 333333
                  [profile_use_background_image] => 1
                  [has_extended_profile] => 
                  [default_profile] => 
                  [default_profile_image] => 
                  [following] => 1
                  [follow_request_sent] => 
                  [notifications] => 
                  [translator_type] => none
                  [withheld_in_countries] => Array
                    (
                    )

                )

              [geo] => 
              [coordinates] => 
              [place] => 
              [contributors] => 
              [is_quote_status] => 
              [retweet_count] => 2
              [favorite_count] => 3
              [favorited] => 
              [retweeted] => 
              [possibly_sensitive] => 
              [lang] => cy
            )

          [retweet_count] => 3
          [favorite_count] => 2
          [favorited] => 
          [retweeted] => 1
          [possibly_sensitive] => 
          [lang] => cy
        )

      [is_quote_status] => 1
      [quoted_status_id] => 1484182892603346946
      [quoted_status_id_str] => 1484182892603346946
      [retweet_count] => 3
      [favorite_count] => 0
      [favorited] => 
      [retweeted] => 1
      [lang] => cy
    )

  [1] => Array
    (
      [created_at] => Fri Jan 21 14:41:52 +0000 2022
      [id] => 1484536731886043139
      [id_str] => 1484536731886043139
      [text] => ✨Cofiwch am ein cyflwyniad ar-lein i'r diwydiant llyfrau a'r cyfleoedd ar gael i rai sy'n gweithio'n llawrydd yn hy… https://t.co/L2VRSDxqPI
      [truncated] => 1
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
            )

          [urls] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [url] => https://t.co/L2VRSDxqPI
                  [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1484536731886043139
                  [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 117
                      [1] => 140
                    )

                )

            )

        )

      [source] => Twitter Web App
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5207
          [friends_count] => 731
          [listed_count] => 33
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5141
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 9681
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1377603377266315265/22z5GX3G_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1377603377266315265/22z5GX3G_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1641817065
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [is_quote_status] => 
      [retweet_count] => 2
      [favorite_count] => 2
      [favorited] => 
      [retweeted] => 
      [possibly_sensitive] => 
      [lang] => cy
    )

  [2] => Array
    (
      [created_at] => Fri Jan 21 12:53:53 +0000 2022
      [id] => 1484509554280960001
      [id_str] => 1484509554280960001
      [text] => RT @siopcantamil: 🌟Hyfryd gweld @Laurabakes yn @CylchgrawnGolwg wythnos hon!🌟

Diolch yn fawr iawn am y mensh!
#yagym https://t.co/QwYSfLmz…
      [truncated] => 
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [text] => yagym
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 111
                      [1] => 117
                    )

                )

            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [screen_name] => siopcantamil
                  [name] => Cant a mil
                  [id] => 2485063199
                  [id_str] => 2485063199
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 3
                      [1] => 16
                    )

                )

              [1] => Array
                (
                  [screen_name] => Laurabakes
                  [name] => Laura লাউরা
                  [id] => 257560423
                  [id_str] => 257560423
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 32
                      [1] => 43
                    )

                )

              [2] => Array
                (
                  [screen_name] => CylchgrawnGolwg
                  [name] => Cylchgrawn Golwg
                  [id] => 82064733
                  [id_str] => 82064733
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 47
                      [1] => 63
                    )

                )

            )

          [urls] => Array
            (
            )

        )

      [source] => Twitter Web App
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5207
          [friends_count] => 731
          [listed_count] => 33
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5141
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 9681
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1377603377266315265/22z5GX3G_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1377603377266315265/22z5GX3G_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1641817065
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [retweeted_status] => Array
        (
          [created_at] => Fri Jan 21 12:46:05 +0000 2022
          [id] => 1484507592370044932
          [id_str] => 1484507592370044932
          [text] => 🌟Hyfryd gweld @Laurabakes yn @CylchgrawnGolwg wythnos hon!🌟

Diolch yn fawr iawn am y mensh!
#yagym https://t.co/QwYSfLmzJg
          [truncated] => 
          [entities] => Array
            (
              [hashtags] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [text] => yagym
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 93
                          [1] => 99
                        )

                    )

                )

              [symbols] => Array
                (
                )

              [user_mentions] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [screen_name] => Laurabakes
                      [name] => Laura লাউরা
                      [id] => 257560423
                      [id_str] => 257560423
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 14
                          [1] => 25
                        )

                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [screen_name] => CylchgrawnGolwg
                      [name] => Cylchgrawn Golwg
                      [id] => 82064733
                      [id_str] => 82064733
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 29
                          [1] => 45
                        )

                    )

                )

              [urls] => Array
                (
                )

              [media] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 1484507581498499076
                      [id_str] => 1484507581498499076
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 100
                          [1] => 123
                        )

                      [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/FJoHx7WXoAQjtad.jpg
                      [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/FJoHx7WXoAQjtad.jpg
                      [url] => https://t.co/QwYSfLmzJg
                      [display_url] => pic.twitter.com/QwYSfLmzJg
                      [expanded_url] => https://twitter.com/siopcantamil/status/1484507592370044932/photo/1
                      [type] => photo
                      [sizes] => Array
                        (
                          [medium] => Array
                            (
                              [w] => 900
                              [h] => 1200
                              [resize] => fit
                            )

                          [thumb] => Array
                            (
                              [w] => 150
                              [h] => 150
                              [resize] => crop
                            )

                          [small] => Array
                            (
                              [w] => 510
                              [h] => 680
                              [resize] => fit
                            )

                          [large] => Array
                            (
                              [w] => 1536
                              [h] => 2048
                              [resize] => fit
                            )

                        )

                    )

                )

            )

          [extended_entities] => Array
            (
              [media] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 1484507581498499076
                      [id_str] => 1484507581498499076
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 100
                          [1] => 123
                        )

                      [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/FJoHx7WXoAQjtad.jpg
                      [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/FJoHx7WXoAQjtad.jpg
                      [url] => https://t.co/QwYSfLmzJg
                      [display_url] => pic.twitter.com/QwYSfLmzJg
                      [expanded_url] => https://twitter.com/siopcantamil/status/1484507592370044932/photo/1
                      [type] => photo
                      [sizes] => Array
                        (
                          [medium] => Array
                            (
                              [w] => 900
                              [h] => 1200
                              [resize] => fit
                            )

                          [thumb] => Array
                            (
                              [w] => 150
                              [h] => 150
                              [resize] => crop
                            )

                          [small] => Array
                            (
                              [w] => 510
                              [h] => 680
                              [resize] => fit
                            )

                          [large] => Array
                            (
                              [w] => 1536
                              [h] => 2048
                              [resize] => fit
                            )

                        )

                    )

                )

            )

          [source] => Twitter for iPhone
          [in_reply_to_status_id] => 
          [in_reply_to_status_id_str] => 
          [in_reply_to_user_id] => 
          [in_reply_to_user_id_str] => 
          [in_reply_to_screen_name] => 
          [user] => Array
            (
              [id] => 2485063199
              [id_str] => 2485063199
              [name] => Cant a mil
              [screen_name] => siopcantamil
              [location] => 100 Whitchurch Rd, Mynydd Bychan/Heath, Caerdydd, CF14 3LY
              [description] => 📚Siop Llyfrau Cymraeg, Caerdydd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Language Bookshop, Cardiff ☀️ AR AGOR Maw -Sad 9:30-5:30 ☀️ OPEN Tue-Sat. 💻 Ar-lein/Online 24/7 📮
              [url] => https://t.co/owKQssAvNk
              [entities] => Array
                (
                  [url] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [url] => https://t.co/owKQssAvNk
                              [expanded_url] => http://www.cantamil.com
                              [display_url] => cantamil.com
                              [indices] => Array
                                (
                                  [0] => 0
                                  [1] => 23
                                )

                            )

                        )

                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

              [protected] => 
              [followers_count] => 3126
              [friends_count] => 2130
              [listed_count] => 24
              [created_at] => Mon Apr 14 21:28:36 +0000 2014
              [favourites_count] => 5593
              [utc_offset] => 
              [time_zone] => 
              [geo_enabled] => 
              [verified] => 
              [statuses_count] => 5520
              [lang] => 
              [contributors_enabled] => 
              [is_translator] => 
              [is_translation_enabled] => 
              [profile_background_color] => C0DEED
              [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_tile] => 
              [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1062718807750336519/iayFk496_normal.jpg
              [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1062718807750336519/iayFk496_normal.jpg
              [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2485063199/1640910315
              [profile_link_color] => 1DA1F2
              [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
              [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
              [profile_text_color] => 333333
              [profile_use_background_image] => 1
              [has_extended_profile] => 
              [default_profile] => 1
              [default_profile_image] => 
              [following] => 1
              [follow_request_sent] => 
              [notifications] => 
              [translator_type] => none
              [withheld_in_countries] => Array
                (
                )

            )

          [geo] => 
          [coordinates] => 
          [place] => 
          [contributors] => 
          [is_quote_status] => 
          [retweet_count] => 6
          [favorite_count] => 11
          [favorited] => 
          [retweeted] => 1
          [possibly_sensitive] => 
          [lang] => cy
        )

      [is_quote_status] => 
      [retweet_count] => 6
      [favorite_count] => 0
      [favorited] => 
      [retweeted] => 1
      [lang] => cy
    )

  [3] => Array
    (
      [created_at] => Fri Jan 21 11:49:36 +0000 2022
      [id] => 1484493376485527554
      [id_str] => 1484493376485527554
      [text] => RT @GEvansJones: Chwilio am anrheg ar gyfer #DyddSantesDwynwen? Be am #CanCuriad (@GwasgyBwthyn)?

Cyfrol o straeon byrion bach gan 20 awdu…
      [truncated] => 
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [text] => DyddSantesDwynwen
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 44
                      [1] => 62
                    )

                )

              [1] => Array
                (
                  [text] => CanCuriad
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 70
                      [1] => 80
                    )

                )

            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [screen_name] => GEvansJones
                  [name] => Gareth Evans-Jones
                  [id] => 841614139936120832
                  [id_str] => 841614139936120832
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 3
                      [1] => 15
                    )

                )

              [1] => Array
                (
                  [screen_name] => GwasgyBwthyn
                  [name] => Gwasg y Bwthyn
                  [id] => 2375156875
                  [id_str] => 2375156875
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 82
                      [1] => 95
                    )

                )

            )

          [urls] => Array
            (
            )

        )

      [source] => Twitter Web App
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5207
          [friends_count] => 731
          [listed_count] => 33
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5141
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 9681
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1377603377266315265/22z5GX3G_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1377603377266315265/22z5GX3G_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1641817065
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [retweeted_status] => Array
        (
          [created_at] => Fri Jan 21 11:29:08 +0000 2022
          [id] => 1484488227385974787
          [id_str] => 1484488227385974787
          [text] => Chwilio am anrheg ar gyfer #DyddSantesDwynwen? Be am #CanCuriad (@GwasgyBwthyn)?

Cyfrol o straeon byrion bach gan… https://t.co/Cf2C2QSYBY
          [truncated] => 1
          [entities] => Array
            (
              [hashtags] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [text] => DyddSantesDwynwen
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 27
                          [1] => 45
                        )

                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [text] => CanCuriad
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 53
                          [1] => 63
                        )

                    )

                )

              [symbols] => Array
                (
                )

              [user_mentions] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [screen_name] => GwasgyBwthyn
                      [name] => Gwasg y Bwthyn
                      [id] => 2375156875
                      [id_str] => 2375156875
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 65
                          [1] => 78
                        )

                    )

                )

              [urls] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [url] => https://t.co/Cf2C2QSYBY
                      [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1484488227385974787
                      [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 116
                          [1] => 139
                        )

                    )

                )

            )

          [source] => Twitter Web App
          [in_reply_to_status_id] => 
          [in_reply_to_status_id_str] => 
          [in_reply_to_user_id] => 
          [in_reply_to_user_id_str] => 
          [in_reply_to_screen_name] => 
          [user] => Array
            (
              [id] => 841614139936120832
              [id_str] => 841614139936120832
              [name] => Gareth Evans-Jones
              [screen_name] => GEvansJones
              [location] => Ynys Môn
              [description] => Darlithydd Astudiaethau Crefyddol ym @prifysgolbangor / Lecturer in Religious Studies at @BangorUni 
Nofel / Novel: #EiraLlwyd
Drama: #YnysAlys @CwmniFranWen
              [url] => https://t.co/hhztiiBZGw
              [entities] => Array
                (
                  [url] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [url] => https://t.co/hhztiiBZGw
                              [expanded_url] => https://www.gwales.com/goto/biblio/en/9781912173136/?lang=CY&tsid=1
                              [display_url] => gwales.com/goto/biblio/en…
                              [indices] => Array
                                (
                                  [0] => 0
                                  [1] => 23
                                )

                            )

                        )

                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

              [protected] => 
              [followers_count] => 701
              [friends_count] => 698
              [listed_count] => 1
              [created_at] => Tue Mar 14 11:37:02 +0000 2017
              [favourites_count] => 4816
              [utc_offset] => 
              [time_zone] => 
              [geo_enabled] => 
              [verified] => 
              [statuses_count] => 1541
              [lang] => 
              [contributors_enabled] => 
              [is_translator] => 
              [is_translation_enabled] => 
              [profile_background_color] => F5F8FA
              [profile_background_image_url] => 
              [profile_background_image_url_https] => 
              [profile_background_tile] => 
              [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/845939723004710912/Zn1bLfz1_normal.jpg
              [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/845939723004710912/Zn1bLfz1_normal.jpg
              [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/841614139936120832/1489491834
              [profile_link_color] => 1DA1F2
              [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
              [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
              [profile_text_color] => 333333
              [profile_use_background_image] => 1
              [has_extended_profile] => 
              [default_profile] => 1
              [default_profile_image] => 
              [following] => 1
              [follow_request_sent] => 
              [notifications] => 
              [translator_type] => none
              [withheld_in_countries] => Array
                (
                )

            )

          [geo] => 
          [coordinates] => 
          [place] => 
          [contributors] => 
          [is_quote_status] => 
          [retweet_count] => 8
          [favorite_count] => 9
          [favorited] => 
          [retweeted] => 1
          [possibly_sensitive] => 
          [lang] => cy
        )

      [is_quote_status] => 
      [retweet_count] => 8
      [favorite_count] => 0
      [favorited] => 
      [retweeted] => 1
      [lang] => cy
    )

)