test-trydar

Warning: Undefined array key 0 in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158
RT @trydarbarddas: ⏰ Nos Fercher yma! 🎙 Hywel Pitts, Bethan Gwanas, Gruffudd Antur 🎟 Am ddim! Nid cyfrol bog standard mo hon… 🚽🧻 (Bydd…Darllen mwy...
💦Sblash gan Branwen Davies yw #LlyfrYMisIBlant. 📚Nofel i'r arddegau cynnar sy'n trafod tyfu i fyny mewn byd sy'n g… https://t.co/DFxJI9VkElDarllen mwy...
📚#CwpanYByd Llyfrau Plant ✨Y Chwarteri: Ewch ati i bleidleisio! #CaruDarllen #TimCymru22 https://t.co/UbTDVIsBLcDarllen mwy...
Warning: Undefined array key 0 in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158
RT @LlyfrDaFabBooks: 📚#CwpanYByd Llyfrau Plant 📚Enillydd Grŵp 4: Llyfrau ffeithiol yw... ✨10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybod)…Darllen mwy...
Array
(
  [0] => Array
    (
      [created_at] => Mon Nov 28 14:47:05 +0000 2022
      [id] => 1597240669898444800
      [id_str] => 1597240669898444800
      [text] => RT @trydarbarddas: ⏰ Nos Fercher yma!

🎙 Hywel Pitts, Bethan Gwanas, Gruffudd Antur

🎟 Am ddim!

Nid cyfrol bog standard mo hon… 🚽🧻

(Bydd…
      [truncated] => 
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [screen_name] => trydarbarddas
                  [name] => Barddas
                  [id] => 521631910
                  [id_str] => 521631910
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 3
                      [1] => 17
                    )

                )

            )

          [urls] => Array
            (
            )

        )

      [source] => Twitter Web App
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5472
          [friends_count] => 730
          [listed_count] => 36
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5481
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 10798
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1669026987
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [retweeted_status] => Array
        (
          [created_at] => Mon Nov 28 10:21:49 +0000 2022
          [id] => 1597173914332905472
          [id_str] => 1597173914332905472
          [text] => ⏰ Nos Fercher yma!

🎙 Hywel Pitts, Bethan Gwanas, Gruffudd Antur

🎟 Am ddim!

Nid cyfrol bog standard mo hon… 🚽🧻

(… https://t.co/gkXwUDSlqa
          [truncated] => 1
          [entities] => Array
            (
              [hashtags] => Array
                (
                )

              [symbols] => Array
                (
                )

              [user_mentions] => Array
                (
                )

              [urls] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [url] => https://t.co/gkXwUDSlqa
                      [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1597173914332905472
                      [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 117
                          [1] => 140
                        )

                    )

                )

            )

          [source] => Twitter for iPhone
          [in_reply_to_status_id] => 
          [in_reply_to_status_id_str] => 
          [in_reply_to_user_id] => 
          [in_reply_to_user_id_str] => 
          [in_reply_to_screen_name] => 
          [user] => Array
            (
              [id] => 521631910
              [id_str] => 521631910
              [name] => Barddas
              [screen_name] => trydarbarddas
              [location] => Cymru
              [description] => Y Gymdeithas Gerdd Dafod. Cylchgrawn Barddas a Chyhoeddiadau Barddas.
              [url] => https://t.co/tYTKszNZnc
              [entities] => Array
                (
                  [url] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [url] => https://t.co/tYTKszNZnc
                              [expanded_url] => https://www.barddas.cymru
                              [display_url] => barddas.cymru
                              [indices] => Array
                                (
                                  [0] => 0
                                  [1] => 23
                                )

                            )

                        )

                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

              [protected] => 
              [followers_count] => 4570
              [friends_count] => 3708
              [listed_count] => 29
              [created_at] => Sun Mar 11 20:09:27 +0000 2012
              [favourites_count] => 4274
              [utc_offset] => 
              [time_zone] => 
              [geo_enabled] => 1
              [verified] => 
              [statuses_count] => 6239
              [lang] => 
              [contributors_enabled] => 
              [is_translator] => 
              [is_translation_enabled] => 
              [profile_background_color] => 000000
              [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_tile] => 
              [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1889578327/trydarbarddas_normal.jpg
              [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1889578327/trydarbarddas_normal.jpg
              [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/521631910/1661429137
              [profile_link_color] => 4A913C
              [profile_sidebar_border_color] => 000000
              [profile_sidebar_fill_color] => 000000
              [profile_text_color] => 000000
              [profile_use_background_image] => 
              [has_extended_profile] => 
              [default_profile] => 
              [default_profile_image] => 
              [following] => 1
              [follow_request_sent] => 
              [notifications] => 
              [translator_type] => none
              [withheld_in_countries] => Array
                (
                )

            )

          [geo] => 
          [coordinates] => 
          [place] => Array
            (
              [id] => 47998766a1c26261
              [url] => https://api.twitter.com/1.1/geo/id/47998766a1c26261.json
              [place_type] => city
              [name] => Aberystwyth
              [full_name] => Aberystwyth, Wales
              [country_code] => GB
              [country] => United Kingdom
              [contained_within] => Array
                (
                )

              [bounding_box] => Array
                (
                  [type] => Polygon
                  [coordinates] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [0] => -4.091648
                              [1] => 52.397539
                            )

                          [1] => Array
                            (
                              [0] => -4.0478195
                              [1] => 52.397539
                            )

                          [2] => Array
                            (
                              [0] => -4.0478195
                              [1] => 52.4235938
                            )

                          [3] => Array
                            (
                              [0] => -4.091648
                              [1] => 52.4235938
                            )

                        )

                    )

                )

              [attributes] => Array
                (
                )

            )

          [contributors] => 
          [is_quote_status] => 
          [retweet_count] => 7
          [favorite_count] => 6
          [favorited] => 
          [retweeted] => 1
          [possibly_sensitive] => 
          [lang] => cy
        )

      [is_quote_status] => 
      [retweet_count] => 7
      [favorite_count] => 0
      [favorited] => 
      [retweeted] => 1
      [lang] => cy
    )

  [1] => Array
    (
      [created_at] => Mon Nov 28 14:46:22 +0000 2022
      [id] => 1597240486896754688
      [id_str] => 1597240486896754688
      [text] => 💦Sblash gan Branwen Davies yw #LlyfrYMisIBlant.

📚Nofel i'r arddegau cynnar sy'n trafod tyfu i fyny mewn byd sy'n g… https://t.co/DFxJI9VkEl
      [truncated] => 1
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [text] => LlyfrYMisIBlant
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 30
                      [1] => 46
                    )

                )

            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
            )

          [urls] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [url] => https://t.co/DFxJI9VkEl
                  [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1597240486896754688
                  [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 117
                      [1] => 140
                    )

                )

            )

        )

      [source] => Twitter Web App
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5472
          [friends_count] => 730
          [listed_count] => 36
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5481
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 10798
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1669026987
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [is_quote_status] => 
      [retweet_count] => 2
      [favorite_count] => 0
      [favorited] => 
      [retweeted] => 
      [possibly_sensitive] => 
      [lang] => cy
    )

  [2] => Array
    (
      [created_at] => Mon Nov 28 14:26:07 +0000 2022
      [id] => 1597235394147684352
      [id_str] => 1597235394147684352
      [text] => 📚#CwpanYByd Llyfrau Plant
✨Y Chwarteri: Ewch ati i bleidleisio!

#CaruDarllen #TimCymru22 https://t.co/UbTDVIsBLc
      [truncated] => 
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [text] => CwpanYByd
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 1
                      [1] => 11
                    )

                )

              [1] => Array
                (
                  [text] => CaruDarllen
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 65
                      [1] => 77
                    )

                )

              [2] => Array
                (
                  [text] => TimCymru22
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 78
                      [1] => 89
                    )

                )

            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
            )

          [urls] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [url] => https://t.co/UbTDVIsBLc
                  [expanded_url] => https://twitter.com/LlyfrDaFabBooks/status/1597231518023569408
                  [display_url] => twitter.com/LlyfrDaFabBook…
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 90
                      [1] => 113
                    )

                )

            )

        )

      [source] => Twitter Web App
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5472
          [friends_count] => 730
          [listed_count] => 36
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5481
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 10798
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1669026987
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [is_quote_status] => 1
      [quoted_status_id] => 1597231518023569408
      [quoted_status_id_str] => 1597231518023569408
      [quoted_status] => Array
        (
          [created_at] => Mon Nov 28 14:10:43 +0000 2022
          [id] => 1597231518023569408
          [id_str] => 1597231518023569408
          [text] => 📚#CwpanYByd Llyfrau Plant
✨Y Chwarteri: Enillydd Grŵp 1 (Llyfrau Llun a Stori) Vs Enillydd Grŵp 2 (Llyfrau Oedolion… https://t.co/qKzfLVPhfz
          [truncated] => 1
          [entities] => Array
            (
              [hashtags] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [text] => CwpanYByd
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 1
                          [1] => 11
                        )

                    )

                )

              [symbols] => Array
                (
                )

              [user_mentions] => Array
                (
                )

              [urls] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [url] => https://t.co/qKzfLVPhfz
                      [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1597231518023569408
                      [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 117
                          [1] => 140
                        )

                    )

                )

            )

          [source] => Twitter Web App
          [in_reply_to_status_id] => 
          [in_reply_to_status_id_str] => 
          [in_reply_to_user_id] => 
          [in_reply_to_user_id_str] => 
          [in_reply_to_screen_name] => 
          [user] => Array
            (
              [id] => 3760397356
              [id_str] => 3760397356
              [name] => CLLCplantBCWchildren
              [screen_name] => LlyfrDaFabBooks
              [location] => Aberystwyth, Wales
              [description] => Cyfrif trydar Cyngor Llyfrau Cymru i hyrwyddo llyfrau i blant a'r arddegau. / Books Council of Wales account to promote children and young adult books.
              [url] => https://t.co/3raa5XjeBw
              [entities] => Array
                (
                  [url] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [url] => https://t.co/3raa5XjeBw
                              [expanded_url] => http://www.llyfrau.cymru/gwasanaethau-services/plant-children
                              [display_url] => llyfrau.cymru/gwasanaethau-s…
                              [indices] => Array
                                (
                                  [0] => 0
                                  [1] => 23
                                )

                            )

                        )

                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

              [protected] => 
              [followers_count] => 1712
              [friends_count] => 1517
              [listed_count] => 8
              [created_at] => Thu Sep 24 13:01:30 +0000 2015
              [favourites_count] => 4953
              [utc_offset] => 
              [time_zone] => 
              [geo_enabled] => 1
              [verified] => 
              [statuses_count] => 5305
              [lang] => 
              [contributors_enabled] => 
              [is_translator] => 
              [is_translation_enabled] => 
              [profile_background_color] => C0DEED
              [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_tile] => 
              [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1503675022392635393/IdcerTtu_normal.jpg
              [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1503675022392635393/IdcerTtu_normal.jpg
              [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/3760397356/1669037511
              [profile_link_color] => 1DA1F2
              [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
              [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
              [profile_text_color] => 333333
              [profile_use_background_image] => 1
              [has_extended_profile] => 
              [default_profile] => 1
              [default_profile_image] => 
              [following] => 1
              [follow_request_sent] => 
              [notifications] => 
              [translator_type] => none
              [withheld_in_countries] => Array
                (
                )

            )

          [geo] => 
          [coordinates] => 
          [place] => 
          [contributors] => 
          [is_quote_status] => 
          [retweet_count] => 2
          [favorite_count] => 1
          [favorited] => 
          [retweeted] => 
          [possibly_sensitive] => 
          [lang] => cy
        )

      [retweet_count] => 1
      [favorite_count] => 0
      [favorited] => 
      [retweeted] => 
      [possibly_sensitive] => 
      [lang] => cy
    )

  [3] => Array
    (
      [created_at] => Mon Nov 28 10:41:42 +0000 2022
      [id] => 1597178917789790209
      [id_str] => 1597178917789790209
      [text] => RT @LlyfrDaFabBooks: 📚#CwpanYByd Llyfrau Plant
📚Enillydd Grŵp 4: Llyfrau ffeithiol yw...

✨10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybod)…
      [truncated] => 
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [text] => CwpanYByd
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 22
                      [1] => 32
                    )

                )

            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [screen_name] => LlyfrDaFabBooks
                  [name] => CLLCplantBCWchildren
                  [id] => 3760397356
                  [id_str] => 3760397356
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 3
                      [1] => 19
                    )

                )

            )

          [urls] => Array
            (
            )

        )

      [source] => Twitter Web App
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5472
          [friends_count] => 730
          [listed_count] => 36
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5481
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 10798
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1669026987
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [retweeted_status] => Array
        (
          [created_at] => Mon Nov 28 10:16:05 +0000 2022
          [id] => 1597172467835236352
          [id_str] => 1597172467835236352
          [text] => 📚#CwpanYByd Llyfrau Plant
📚Enillydd Grŵp 4: Llyfrau ffeithiol yw...

✨10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybo… https://t.co/j9d4k7Gg1w
          [truncated] => 1
          [entities] => Array
            (
              [hashtags] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [text] => CwpanYByd
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 1
                          [1] => 11
                        )

                    )

                )

              [symbols] => Array
                (
                )

              [user_mentions] => Array
                (
                )

              [urls] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [url] => https://t.co/j9d4k7Gg1w
                      [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1597172467835236352
                      [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 117
                          [1] => 140
                        )

                    )

                )

            )

          [source] => Twitter Web App
          [in_reply_to_status_id] => 
          [in_reply_to_status_id_str] => 
          [in_reply_to_user_id] => 
          [in_reply_to_user_id_str] => 
          [in_reply_to_screen_name] => 
          [user] => Array
            (
              [id] => 3760397356
              [id_str] => 3760397356
              [name] => CLLCplantBCWchildren
              [screen_name] => LlyfrDaFabBooks
              [location] => Aberystwyth, Wales
              [description] => Cyfrif trydar Cyngor Llyfrau Cymru i hyrwyddo llyfrau i blant a'r arddegau. / Books Council of Wales account to promote children and young adult books.
              [url] => https://t.co/3raa5XjeBw
              [entities] => Array
                (
                  [url] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [url] => https://t.co/3raa5XjeBw
                              [expanded_url] => http://www.llyfrau.cymru/gwasanaethau-services/plant-children
                              [display_url] => llyfrau.cymru/gwasanaethau-s…
                              [indices] => Array
                                (
                                  [0] => 0
                                  [1] => 23
                                )

                            )

                        )

                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

              [protected] => 
              [followers_count] => 1712
              [friends_count] => 1517
              [listed_count] => 8
              [created_at] => Thu Sep 24 13:01:30 +0000 2015
              [favourites_count] => 4953
              [utc_offset] => 
              [time_zone] => 
              [geo_enabled] => 1
              [verified] => 
              [statuses_count] => 5305
              [lang] => 
              [contributors_enabled] => 
              [is_translator] => 
              [is_translation_enabled] => 
              [profile_background_color] => C0DEED
              [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_tile] => 
              [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1503675022392635393/IdcerTtu_normal.jpg
              [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1503675022392635393/IdcerTtu_normal.jpg
              [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/3760397356/1669037511
              [profile_link_color] => 1DA1F2
              [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
              [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
              [profile_text_color] => 333333
              [profile_use_background_image] => 1
              [has_extended_profile] => 
              [default_profile] => 1
              [default_profile_image] => 
              [following] => 1
              [follow_request_sent] => 
              [notifications] => 
              [translator_type] => none
              [withheld_in_countries] => Array
                (
                )

            )

          [geo] => 
          [coordinates] => 
          [place] => 
          [contributors] => 
          [is_quote_status] => 
          [retweet_count] => 5
          [favorite_count] => 7
          [favorited] => 
          [retweeted] => 1
          [possibly_sensitive] => 
          [lang] => cy
        )

      [is_quote_status] => 
      [retweet_count] => 5
      [favorite_count] => 0
      [favorited] => 
      [retweeted] => 1
      [lang] => cy
    )

)