test-trydar

RT @siopcantamil: Ail gyfrol AmrywIAITH Guto Rhys ar gael nawr yn ein siop ac ar-lein fan hyn: https://t.co/oNpV9nPSV8 #tafodieithoedd #y…Darllen mwy...
📚'Heb os, mae'r awdur wedi llwyddo i adrodd stori dda, amlhaenog – mae'n hwylus i'w darllen, mae'n gafael o'r dudal… https://t.co/uXKhagvq2cDarllen mwy...
Warning: Undefined array key 0 in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158
RT @trydarbarddas: Bydd Barddas yng Ngŵyl Canol Dre eleni! 16:20 yn y Lolfa Lên, bydd y ddwy ffrind Laura Karadog a Hanna Hopwood yn traf…Darllen mwy...
Warning: Undefined array key 0 in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/TwitterAPICyngorLlyfrau/ategyn-twitter.php on line 158
RT @YLolfa: Angharad Price fydd yn holi @GEvansJones am ei gyfrol newydd Cylchu Cymru yn @GwylArall #Caernarfon ar ddydd Sadwrn 9fed o Orff…Darllen mwy...
Array
(
  [0] => Array
    (
      [created_at] => Wed Jun 29 19:10:33 +0000 2022
      [id] => 1542224018224332802
      [id_str] => 1542224018224332802
      [text] => RT @siopcantamil: Ail gyfrol AmrywIAITH Guto Rhys ar gael nawr yn ein siop ac ar-lein fan hyn:

https://t.co/oNpV9nPSV8

#tafodieithoedd #y…
      [truncated] => 
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [text] => tafodieithoedd
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 121
                      [1] => 136
                    )

                )

            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [screen_name] => siopcantamil
                  [name] => Cant a mil
                  [id] => 2485063199
                  [id_str] => 2485063199
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 3
                      [1] => 16
                    )

                )

            )

          [urls] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [url] => https://t.co/oNpV9nPSV8
                  [expanded_url] => https://cantamil.com/collections/books/products/llafar-gwlad-94-amrywiaith-blas-ar-dafodieithoedd-cymru?_pos=1&_sid=dc98e9b07&_ss=r
                  [display_url] => cantamil.com/collections/bo…
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 96
                      [1] => 119
                    )

                )

            )

        )

      [source] => Twitter for iPhone
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5375
          [friends_count] => 731
          [listed_count] => 37
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5376
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 10286
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1655733045
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [retweeted_status] => Array
        (
          [created_at] => Wed Jun 29 18:38:04 +0000 2022
          [id] => 1542215840988336128
          [id_str] => 1542215840988336128
          [text] => Ail gyfrol AmrywIAITH Guto Rhys ar gael nawr yn ein siop ac ar-lein fan hyn:

https://t.co/oNpV9nPSV8… https://t.co/StRdHuko7V
          [truncated] => 1
          [entities] => Array
            (
              [hashtags] => Array
                (
                )

              [symbols] => Array
                (
                )

              [user_mentions] => Array
                (
                )

              [urls] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [url] => https://t.co/oNpV9nPSV8
                      [expanded_url] => https://cantamil.com/collections/books/products/llafar-gwlad-94-amrywiaith-blas-ar-dafodieithoedd-cymru?_pos=1&_sid=dc98e9b07&_ss=r
                      [display_url] => cantamil.com/collections/bo…
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 78
                          [1] => 101
                        )

                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [url] => https://t.co/StRdHuko7V
                      [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1542215840988336128
                      [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 103
                          [1] => 126
                        )

                    )

                )

            )

          [source] => Twitter for iPhone
          [in_reply_to_status_id] => 
          [in_reply_to_status_id_str] => 
          [in_reply_to_user_id] => 
          [in_reply_to_user_id_str] => 
          [in_reply_to_screen_name] => 
          [user] => Array
            (
              [id] => 2485063199
              [id_str] => 2485063199
              [name] => Cant a mil
              [screen_name] => siopcantamil
              [location] => 100 Whitchurch Rd, Mynydd Bychan/Heath, Caerdydd, CF14 3LY
              [description] => 📚Siop Llyfrau Cymraeg, Caerdydd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Language Bookshop, Cardiff ☀️ AR AGOR Maw -Sad 9:30-5:30 ☀️ OPEN Tue-Sat. 💻 Ar-lein/Online 24/7 📮
              [url] => https://t.co/owKQssAvNk
              [entities] => Array
                (
                  [url] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [url] => https://t.co/owKQssAvNk
                              [expanded_url] => http://www.cantamil.com
                              [display_url] => cantamil.com
                              [indices] => Array
                                (
                                  [0] => 0
                                  [1] => 23
                                )

                            )

                        )

                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

              [protected] => 
              [followers_count] => 3190
              [friends_count] => 2150
              [listed_count] => 25
              [created_at] => Mon Apr 14 21:28:36 +0000 2014
              [favourites_count] => 5791
              [utc_offset] => 
              [time_zone] => 
              [geo_enabled] => 
              [verified] => 
              [statuses_count] => 5670
              [lang] => 
              [contributors_enabled] => 
              [is_translator] => 
              [is_translation_enabled] => 
              [profile_background_color] => C0DEED
              [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_tile] => 
              [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1062718807750336519/iayFk496_normal.jpg
              [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1062718807750336519/iayFk496_normal.jpg
              [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2485063199/1655840919
              [profile_link_color] => 1DA1F2
              [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
              [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
              [profile_text_color] => 333333
              [profile_use_background_image] => 1
              [has_extended_profile] => 
              [default_profile] => 1
              [default_profile_image] => 
              [following] => 1
              [follow_request_sent] => 
              [notifications] => 
              [translator_type] => none
              [withheld_in_countries] => Array
                (
                )

            )

          [geo] => 
          [coordinates] => 
          [place] => 
          [contributors] => 
          [is_quote_status] => 
          [retweet_count] => 5
          [favorite_count] => 2
          [favorited] => 
          [retweeted] => 1
          [possibly_sensitive] => 
          [lang] => cy
        )

      [is_quote_status] => 
      [retweet_count] => 5
      [favorite_count] => 0
      [favorited] => 
      [retweeted] => 1
      [possibly_sensitive] => 
      [lang] => cy
    )

  [1] => Array
    (
      [created_at] => Wed Jun 29 16:21:27 +0000 2022
      [id] => 1542181461901680640
      [id_str] => 1542181461901680640
      [text] => 📚'Heb os, mae'r awdur wedi llwyddo i adrodd stori dda, amlhaenog – mae'n hwylus i'w darllen, mae'n gafael o'r dudal… https://t.co/uXKhagvq2c
      [truncated] => 1
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
            )

          [urls] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [url] => https://t.co/uXKhagvq2c
                  [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1542181461901680640
                  [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 117
                      [1] => 140
                    )

                )

            )

        )

      [source] => Twitter Web App
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5375
          [friends_count] => 731
          [listed_count] => 37
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5376
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 10286
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1655733045
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [is_quote_status] => 
      [retweet_count] => 4
      [favorite_count] => 5
      [favorited] => 
      [retweeted] => 
      [possibly_sensitive] => 
      [lang] => cy
    )

  [2] => Array
    (
      [created_at] => Wed Jun 29 10:05:40 +0000 2022
      [id] => 1542086894128971776
      [id_str] => 1542086894128971776
      [text] => RT @trydarbarddas: Bydd Barddas yng Ngŵyl Canol Dre eleni! 

16:20 yn y Lolfa Lên, bydd y ddwy ffrind Laura Karadog a Hanna Hopwood yn traf…
      [truncated] => 
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [screen_name] => trydarbarddas
                  [name] => Barddas
                  [id] => 521631910
                  [id_str] => 521631910
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 3
                      [1] => 17
                    )

                )

            )

          [urls] => Array
            (
            )

        )

      [source] => Twitter Web App
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5375
          [friends_count] => 731
          [listed_count] => 37
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5376
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 10286
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1655733045
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [retweeted_status] => Array
        (
          [created_at] => Wed Jun 29 09:28:22 +0000 2022
          [id] => 1542077504890060800
          [id_str] => 1542077504890060800
          [text] => Bydd Barddas yng Ngŵyl Canol Dre eleni! 

16:20 yn y Lolfa Lên, bydd y ddwy ffrind Laura Karadog a Hanna Hopwood yn… https://t.co/Aurzv87aGN
          [truncated] => 1
          [entities] => Array
            (
              [hashtags] => Array
                (
                )

              [symbols] => Array
                (
                )

              [user_mentions] => Array
                (
                )

              [urls] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [url] => https://t.co/Aurzv87aGN
                      [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1542077504890060800
                      [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 117
                          [1] => 140
                        )

                    )

                )

            )

          [source] => Twitter for iPhone
          [in_reply_to_status_id] => 
          [in_reply_to_status_id_str] => 
          [in_reply_to_user_id] => 
          [in_reply_to_user_id_str] => 
          [in_reply_to_screen_name] => 
          [user] => Array
            (
              [id] => 521631910
              [id_str] => 521631910
              [name] => Barddas
              [screen_name] => trydarbarddas
              [location] => Cymru
              [description] => Y Gymdeithas Gerdd Dafod. Cylchgrawn Barddas a Chyhoeddiadau Barddas.
              [url] => https://t.co/tYTKsA5ALM
              [entities] => Array
                (
                  [url] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [url] => https://t.co/tYTKsA5ALM
                              [expanded_url] => https://www.barddas.cymru
                              [display_url] => barddas.cymru
                              [indices] => Array
                                (
                                  [0] => 0
                                  [1] => 23
                                )

                            )

                        )

                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

              [protected] => 
              [followers_count] => 4501
              [friends_count] => 3748
              [listed_count] => 30
              [created_at] => Sun Mar 11 20:09:27 +0000 2012
              [favourites_count] => 3980
              [utc_offset] => 
              [time_zone] => 
              [geo_enabled] => 
              [verified] => 
              [statuses_count] => 5921
              [lang] => 
              [contributors_enabled] => 
              [is_translator] => 
              [is_translation_enabled] => 
              [profile_background_color] => 000000
              [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
              [profile_background_tile] => 
              [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1889578327/trydarbarddas_normal.jpg
              [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1889578327/trydarbarddas_normal.jpg
              [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/521631910/1649155415
              [profile_link_color] => 4A913C
              [profile_sidebar_border_color] => 000000
              [profile_sidebar_fill_color] => 000000
              [profile_text_color] => 000000
              [profile_use_background_image] => 
              [has_extended_profile] => 
              [default_profile] => 
              [default_profile_image] => 
              [following] => 1
              [follow_request_sent] => 
              [notifications] => 
              [translator_type] => none
              [withheld_in_countries] => Array
                (
                )

            )

          [geo] => 
          [coordinates] => 
          [place] => 
          [contributors] => 
          [is_quote_status] => 
          [retweet_count] => 3
          [favorite_count] => 5
          [favorited] => 
          [retweeted] => 1
          [possibly_sensitive] => 
          [lang] => cy
        )

      [is_quote_status] => 
      [retweet_count] => 3
      [favorite_count] => 0
      [favorited] => 
      [retweeted] => 1
      [lang] => cy
    )

  [3] => Array
    (
      [created_at] => Tue Jun 28 18:51:26 +0000 2022
      [id] => 1541856819915771905
      [id_str] => 1541856819915771905
      [text] => RT @YLolfa: Angharad Price fydd yn holi @GEvansJones am ei gyfrol newydd Cylchu Cymru yn @GwylArall #Caernarfon ar ddydd Sadwrn 9fed o Orff…
      [truncated] => 
      [entities] => Array
        (
          [hashtags] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [text] => Caernarfon
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 100
                      [1] => 111
                    )

                )

            )

          [symbols] => Array
            (
            )

          [user_mentions] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [screen_name] => YLolfa
                  [name] => Y Lolfa
                  [id] => 113644492
                  [id_str] => 113644492
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 3
                      [1] => 10
                    )

                )

              [1] => Array
                (
                  [screen_name] => GEvansJones
                  [name] => Gareth Evans-Jones
                  [id] => 841614139936120832
                  [id_str] => 841614139936120832
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 40
                      [1] => 52
                    )

                )

              [2] => Array
                (
                  [screen_name] => GwylArall
                  [name] => Gŵyl Arall
                  [id] => 158717605
                  [id_str] => 158717605
                  [indices] => Array
                    (
                      [0] => 89
                      [1] => 99
                    )

                )

            )

          [urls] => Array
            (
            )

        )

      [source] => Twitter for iPhone
      [in_reply_to_status_id] => 
      [in_reply_to_status_id_str] => 
      [in_reply_to_user_id] => 
      [in_reply_to_user_id_str] => 
      [in_reply_to_screen_name] => 
      [user] => Array
        (
          [id] => 627522084
          [id_str] => 627522084
          [name] => Cyngor Llyfrau Cymru
          [screen_name] => LlyfrauCymru
          [location] => Aberystwyth
          [description] => Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, a hyrwyddo darllen a’i effaith drawsnewidiol. English Feed: @Books_Wales
          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
          [entities] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [url] => https://t.co/fzeDEXvWW5
                          [expanded_url] => https://llyfrau.cymru/
                          [display_url] => llyfrau.cymru
                          [indices] => Array
                            (
                              [0] => 0
                              [1] => 23
                            )

                        )

                    )

                )

              [description] => Array
                (
                  [urls] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [protected] => 
          [followers_count] => 5375
          [friends_count] => 731
          [listed_count] => 37
          [created_at] => Thu Jul 05 14:43:49 +0000 2012
          [favourites_count] => 5376
          [utc_offset] => 
          [time_zone] => 
          [geo_enabled] => 
          [verified] => 
          [statuses_count] => 10286
          [lang] => 
          [contributors_enabled] => 
          [is_translator] => 
          [is_translation_enabled] => 
          [profile_background_color] => C0DEED
          [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png
          [profile_background_tile] => 
          [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1503674917782499328/gNSIH00e_normal.jpg
          [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/627522084/1655733045
          [profile_link_color] => 1DA1F2
          [profile_sidebar_border_color] => C0DEED
          [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6
          [profile_text_color] => 333333
          [profile_use_background_image] => 1
          [has_extended_profile] => 
          [default_profile] => 1
          [default_profile_image] => 
          [following] => 
          [follow_request_sent] => 
          [notifications] => 
          [translator_type] => none
          [withheld_in_countries] => Array
            (
            )

        )

      [geo] => 
      [coordinates] => 
      [place] => 
      [contributors] => 
      [retweeted_status] => Array
        (
          [created_at] => Tue Jun 28 18:00:02 +0000 2022
          [id] => 1541843884086505472
          [id_str] => 1541843884086505472
          [text] => Angharad Price fydd yn holi @GEvansJones am ei gyfrol newydd Cylchu Cymru yn @GwylArall #Caernarfon ar ddydd Sadwrn… https://t.co/d0xZtFuiKS
          [truncated] => 1
          [entities] => Array
            (
              [hashtags] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [text] => Caernarfon
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 88
                          [1] => 99
                        )

                    )

                )

              [symbols] => Array
                (
                )

              [user_mentions] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [screen_name] => GEvansJones
                      [name] => Gareth Evans-Jones
                      [id] => 841614139936120832
                      [id_str] => 841614139936120832
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 28
                          [1] => 40
                        )

                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [screen_name] => GwylArall
                      [name] => Gŵyl Arall
                      [id] => 158717605
                      [id_str] => 158717605
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 77
                          [1] => 87
                        )

                    )

                )

              [urls] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [url] => https://t.co/d0xZtFuiKS
                      [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1541843884086505472
                      [display_url] => twitter.com/i/web/status/1…
                      [indices] => Array
                        (
                          [0] => 117
                          [1] => 140
                        )

                    )

                )

            )

          [source] => TweetDeck
          [in_reply_to_status_id] => 
          [in_reply_to_status_id_str] => 
          [in_reply_to_user_id] => 
          [in_reply_to_user_id_str] => 
          [in_reply_to_screen_name] => 
          [user] => Array
            (
              [id] => 113644492
              [id_str] => 113644492
              [name] => Y Lolfa
              [screen_name] => YLolfa
              [location] => Talybont, Cymru
              [description] => Cyhoeddwyr ac Argraffwyr o Gymru / Publishers and Printers from Wales #LlyfrauDrosGymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #BooksForWales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
              [url] => https://t.co/iWbdl5bFZ7
              [entities] => Array
                (
                  [url] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [url] => https://t.co/iWbdl5bFZ7
                              [expanded_url] => http://www.ylolfa.com/
                              [display_url] => ylolfa.com
                              [indices] => Array
                                (
                                  [0] => 0
                                  [1] => 23
                                )

                            )

                        )

                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [urls] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

              [protected] => 
              [followers_count] => 10354
              [friends_count] => 3599
              [listed_count] => 88
              [created_at] => Fri Feb 12 14:30:23 +0000 2010
              [favourites_count] => 16473
              [utc_offset] => 
              [time_zone] => 
              [geo_enabled] => 
              [verified] => 
              [statuses_count] => 39638
              [lang] => 
              [contributors_enabled] => 
              [is_translator] => 
              [is_translation_enabled] => 
              [profile_background_color] => B40B43
              [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme16/bg.gif
              [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme16/bg.gif
              [profile_background_tile] => 
              [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1230514796283318273/ota3S6Mc_normal.jpg
              [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1230514796283318273/ota3S6Mc_normal.jpg
              [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/113644492/1582289410
              [profile_link_color] => 0084B4
              [profile_sidebar_border_color] => 000000
              [profile_sidebar_fill_color] => 000000
              [profile_text_color] => 000000
              [profile_use_background_image] => 1
              [has_extended_profile] => 
              [default_profile] => 
              [default_profile_image] => 
              [following] => 1
              [follow_request_sent] => 
              [notifications] => 
              [translator_type] => none
              [withheld_in_countries] => Array
                (
                )

            )

          [geo] => 
          [coordinates] => 
          [place] => 
          [contributors] => 
          [is_quote_status] => 
          [retweet_count] => 6
          [favorite_count] => 7
          [favorited] => 
          [retweeted] => 1
          [possibly_sensitive] => 
          [lang] => cy
        )

      [is_quote_status] => 
      [retweet_count] => 6
      [favorite_count] => 0
      [favorited] => 
      [retweeted] => 1
      [lang] => cy
    )

)