Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn ymwybodol o benderfyniad Gwasg Gomer i roi’r gorau i gomisiynu teitlau newydd.

Gwnaeth Gomer gyfraniad aruthrol i gyhoeddi yng Nghymru. Mae’n gartref i rai o’n prif awduron a’n llyfrau mwyaf nodedig. A thra’n bod ni’n siomedig iawn gyda’r datblygiad hwn rydym yn falch bod Gomer yn parhau i ofalu am y miloedd o deitlau ac awduron pwysig sydd yn eu ôl-restr a sicrhau y bydd teitlau poblogaidd yn aros mewn print. Byddwn yn parhau i gydweithio gyda Gwasg Gomer dros y misoedd nesaf i sicrhau bod llyfrau a dderbyniodd grant yn cael eu cyhoeddi neu’n dod o hyd i gartref newydd. Yn y cyfamser fe fydd y Ganolfan Ddosbarthu yn parhau i weithredu ar ran Gomer i ddosbarthu llyfrau a chyflenwi archebion fel arfer.

Mae’r sector cyhoeddi yng Nghymru yn esblygu’n gyson ac mae gennym bob hyder yn y dalent a’r weledigaeth mae’r cyhoeddwyr yn ei chynnig; mae’r datblygiadau cyffrous ym maes cylchgronau, dysgwyr (Dysgwyr), plant a phobl ifanc a llyfrau lles (Darllen yn Well) yn tystio i hynny.

Byddwn yn edrych ar y cyfleoedd mae’r datblygiad hwn yn gynnig i gyhoeddwyr eraill, hen a newydd, ac yn parhau i weithio gyda’r holl randdeiliaid i sicrhau bod y sector gyhoeddi yng Nghymru yn parhau i fod yr un mor fywiog ag a fu dros y blynyddoedd diwethaf.