Mae llyfrwerthwyr ar hyd a lled Cymru hefyd yn parhau i gymryd archebion ar-lein, dros y ffôn neu clicio-a-chasglu lle bo hynny’n bosibl.

Mae llyfrwerthwyr ar hyd a lled Cymru hefyd yn parhau i gymryd archebion ar-lein, dros y ffôn neu clicio-a-chasglu.

Os ydych chi am ddianc i fyd arall drwy gloriau llyfr da, mae gan y llyfrwerthwyr wledd o ddewis darllen ar eich cyfer. Maen nhw hefyd yn cynnig gwasanaeth personol unigryw a chyngor gwych ar beth i’w brynu.

Mae manylion cyswllt ar gyfer siopau llyfrau annibynnol ar hyd a lled Cymru i’w cael isod, neu defnyddiwch ein map rhyngweithiol i ganfod eich siop lyfrau lleol.

Os ydych chi’n llyfrwerthwr yng Nghymru sydd am ychwanegu neu ddiweddaru eich manylion, ebostiwch post@llyfrau.cymru

Awen Meirion, Y Bala – www.awenmeirion.com / @AwenMeirion / www.facebook.com/awenmeirion / siop@awenmeirion.com / 01678 520658

Awen Menai, Porthaethwy –  www.facebook.com/awen.menai   https://arystrydfawr.co.uk /  awenmenai@gmail.com  / 01248 715532

Awen Teifi, Aberteifi  –  www.awenteifi.comwww.facebook.com/Awen-Teifiarcheb@awenteifi.com   /  awen.teifi@btconnect.com / 01269 621370

Book-ish, Crughywel  –  www.bookish.co.uk /  @Bookishcrick / 01873 811256 /  info@book-ish.co.uk

Booka Books, Croesoswallt  – Gwasanaeth Clicio-a-chasglu a Gwasanaeth postio ar gael /  www.bookabookshop.co.uk

Browsers Bookshop, Porthmadog  –  https://www.browsersbook.shop  / 01766 512066 / 07919 410678 /  ben.cowper@btconnect.com  / Facebook: Browsers Bookshop / Instragram: @browsersbookshopporthmadog

Burway Books, Church Stretton  – Gwasanaeth Clicio-a-chasglu / Cludo i’r Cartref a Gwasanaeth postio ar gael  www.burwaybooks.co.uk  / Twitter – @BurwayBooks / Instagram – burwaybooks / 01694 723388 /  ros.burwaybooks@btconnect.com

Bys a Bawd, Llanrwst  –  https://www.bysabawd.cymru /  berry@bysabawd.cymru / 01492 641329  / Facebook: Siop Bys a Bawd Llanrwst  Gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael a gall cwsmeriaid ebostio, ffonio neu roi archeb drwy’r drws.

Caban, Caerdydd  –  https://www.facebook.com/CabanPontcanna  /  siopcabancanna@gmail.com / 02920 342223

Cant a Mil, Caerdydd  –  www.cantamil.com  / @siopcantamil ar Instagram, Trydar a Facebook /  jo@cantamil.com  / 02920 212474  Mae modd archebu drwy’r wefan ac mae archebion yn cael eu postio bob dydd.  Gellir hefyd gasglu archebion trwy drefniant. Cofiwch ymweld â’u gwefan – ar agor 24/7 ar gyfer archebu.

Castle Bookshop, Llwydlo – Gwasanaeth Clicio-a-chasglu / Postio ar gael / www.castlebookshopludlow.co.uk / 01584 872 562

Chepstow Books, Chepstow  –  www.chesptowbooks.co.uk  / 01291 625011 /  shop@chepstowbooks.co.uk  / 01291 625011  / Facebook: Chepstow Books & Gifts / Twitter @chepstowbooks / Gwasanaeth Clicio-a-chasglu ar gael o ddydd Llun-Sadwrn rhwng 10.00am-2.00pm / Gwasanaeth postio ar gael hefyd.

Cofion Cynnes, Ystradgynlais  –  Cynthia.davis@talktalk.net  / 01639 849581

College Street Books, Rhydaman  –  07434 975578 /  www.facebook.com/CollegeStreetBooks  /  collegestreetbooks@btconnect.com / 01269 592140

Courtyard Books, Llangollen  –  courtyardbooksllangollen@gmail.com  / 07966 250275  / Facebook: courtyardbooksllangollen

Cover to Cover, Mwmbwls  –  www.cover-to-cover.co.uk  /  https://twitter.com/CovertoCoverUK   / 01792 366363 /  sales@cover-to-cover.co.uk

Cowbridge Books, Y Bontfaen  –  cowbridgebookshop@btconnect.co.uk  /  https://www.facebook.com/thecowbridgebookshop  / 01446 775105

Croeso Cynnes (T-Hwnt), Caerfyrddin –  croesocynnes@outlook.com / 01267 231133 / 07976 234176 / www.facebook.com/CroesoCynnes  / Instagram @CofionCynnes

Cwpwrdd Cornel, Llangefni  –  dylanmorgan28@gmail.com / 01248 750218

Cwtsh, Pontyberem  –  www.facebook.com/YCwtsh /  post@y-cwtsh.co.uk / 01269 871600

Cyfoes, Rhydaman  –  www.facebook.com/Cyfoes  /  eleribowen@cyfoes.cymru / 01269 595777

Elfair, Rhuthun  –  07976 981490 / 01824 702575 / 01824 707214 / elfair@boyns.cymru  / Facebook: Siop Elfair / Instagram: @siopelfair  Gwasanaeth Clicio a chasglu ar ddydd Gwener a Sadwrn rhwng 11.00-2.30pm.  Gellir cysylltu drwy Facebook, Instagram, ebost neu ar y ffôn.

Ffab, Llandysul  –  www.ffabcymru.co.uk  /  post@ffabcymru.co.uk / 01559 362060

Giggles, Y Bari  –  www.facebook.com/Giggles-Barry-479792188748220  /  jillmathews56@gmail.com / 01446 734866

Great Oak Bookshop, Llanidloes  –  https://greatoakbooks.co.uk  /  https://www.facebook.com/TheGreatOakBookshop  / 01686 412959 /  greatoak@pc-q.net  Gwasanaeth Clicio a Chasglu tan 4.00 o’r gloch ar 24 Rhagfyr 2020. Ail-agor ar ddydd Llun, 4 Ionawr 2021.

Griffin Books, Penarth  –  www.griffinbooks.co.uk  /  info@griffinbooks.co.uk  / 02020 706455  / Facebook: Griffin Books / Instagram @griffinbooksUK / Twitter @griffinbooksUK  Gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael ar gyfer archebion sydd wedi’u talu ymlaen llaw rhwng 9yb a 5yh o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Gwasanaeth postio fel arfer. Gellir archebu ymlaen llaw oddi ar wefan y siop, ebost neu ffôn – ni ellir gwerthu o’r drws.

Gwisgo, Aberaeron  –  www.gwisgobookworm.co.uk  /  info@gwisgo.co.uk  / 01545 238282. Gwasanaeth Clicio a Chasglu ar ddydd Llun, Mercher a Gwener rhwng 11.00 a 3.00pm. Gellir archebu ar wefan y siop, ebost neu ffôn. Gellir cysylltu drwy Twitter, Instagram @Gwisgobookworm / #gwisgobookworm, a Facebook www.facebook.com/GwisgoBookworm. Gallwn ddosbarthu’n lleol (Aberaeron) a chynnig gwasanaeth postio fel arfer.

Hintons, Conwy  –  @hintons.conwy / 01492 582212

Igam Ogam, Llandeilo  –  www.igamogamgifts.co.uk  /  igamogam103@gmail.com   /  01558 822698  /  www.facebook.com/IgamOgam

Inc, Aberystwyth  –  https://www.facebook.com/Siop-Inc-121059026497  /  mail@siopinc.com  / 01970 626200 / 07834 957158

Llên Llŷn, Pwllheli  –  01758 612907 /  llenllyn@btconnect.com  / Facebook: Llên Llŷn Llyfrau a Recordiau

Llyfrau Eaves a Lord, Trefaldwyn – 01686 668450 /  Barrylord1965@btinternet.com

Llyfrau’r Enfys, Merthyr Tudful  –  Vikki.marsh@sky.com / 01686 722176 / Facebook: @llyfraurenfys

Na Nog, Caernarfon  –  www.na-nog.com  / facebook.com/SiopNanog / Instagram – siop_nanog / Twitter – @SiopNanog. 01286 676946 /  Bethan@na-nog.com  Parhau i dderbyn archebion – gwasanaeth Clicio a Chasglu, archebu oddi ar y wefan a dros y ffôn.

Narberth Museum Bookshop, Arberth  –  www.narberthmuseum.co.uk  / 01834 861719

No 1 High St, Y Drenewydd  –  www.no1highstreet.co.uk  / 07866259710 /

Palas Print, Caernarfon  –  www.palasprint.com /  @PalasPrint /  eirian@palasprint.com / 01286 674631  Gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael.  Gweithredu fel arfer tu ôl i ddrysau caeedig – Llun – Mercher 9:00-5.00 a 9:00-4.00 ar ddydd Iau, 24 Rhagfyr 2020.

Paned o Gê, Caerdydd  –  www.paned-o-ge.cymruinfo@paned-o-ge.waleswww.twitter.com/panedogehttps://instagram.com/panedoge.  Gellir archebu oddi ar y we.

Pen’rallt Gallery Bookshop, Machynlleth  –  www.penralltgallerybookshop.co.uk  /  penralltbooks@gmail.com  / 01654 700559

Pethe Powys, Y Trallwng  –  Faceboook –  Pethe Powys  / 01938 554540 /  post@pethepowys.co.uk  SIOP WEDI CAU AR HYN O BRYD.

Poetry Bookshop, Y Gelli Gandryll  –  info@poetrybookshop.co.uk / 01497 821812

The Rossiter Books Team – www.rossiterbooks.co.uk  /  iloveit@rossiterbooks.co.uk  /  ross@rossiterbooks.co.uk / 01989 564464 / FB: Rossiter Books / Twitter: Rossiterbooks / Instagram: Rossier_books

Seaways Bookshop, Abergwaun  –  SIOP AR GAU TAN 9-11-20 Seawaysorders@gmail.com  / 01348 873433

Siop Clwyd, Dinbych  –  www.facebook.com/Siop-Clwyd-468077820051483  /  siopclwyd@yahoo.co.uk / 01745 813431  Gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael tan 24 Rhagfyr 2020.

Siop Cwlwm, Croesoswallt  –  Gwasanaeth Clicio-a-chasglu ar gael ar ddydd Llun, Mercher a Gwener rwhng 10.00am-2.00pm / Gwasanaeth Cludo i’r Cartref / Gwasanaeth postio ar gael  www.siopcwlwm.co.uk  / 07814 033759 /  post@siopcwlwm.co.uk

Siop Dewi, Penrhyndeudraeth  –  dewi11@btconnect.com / 01766 770266

Siop Eifionydd, Porthmadog  –  siopeifionydd@hotmail.com / 01766 514045  / Facebook: Siop Eifionydd

Siop Lyfrau’r Hen Bost, Blaenau Ffestiniog  –  henbost.blaenau@gmail.com  / 01766 831802 / 07496 134845

Siop Lyfrau Lewis, Llandudno  –  www.facebook.com/sioplewis  /  www.sioplewis.cymru  /  @sioplewis /  helo@sioplewis.com /  01492 877770

Siop Ogwen, Bethesda  –  @siopogwen /  https://www.facebook.com/siopogwen  /  siop@ogwen.org  / 01248 208485

Siop y Pentan, Caerfyrddin  –  busnes@ypentan.co.uk / 01267 253044 / 07951 610278  / www.facebook.com/SiopyPentan  / Instagram @Siopypentan

Siop y Pethe, Aberystwyth  –  www.siopypethe.cymru  / post@siopypethe.cymru  / 01970 617120

Siop Tŷ Tawe, Abertawe  –  https://www.facebook.com/Ysioptytawe  /  siop@sioptytawe.co.uk  / 01792 456856

Siop Sian, Crymych  –  https://www.facebook.com/SiopSian  /  steph_ellen@hotmail.co.uk / 01239 831230

Siop y Siswrn, Yr Wyddrug  –  01352 753200 /  siopysiswrn@aol.com  / Facebook – Siop Y Siswrn /  www.siopysiswrn.com  Gwasanaeth Ffonio a Chasglu tan 4.00 o’r gloch ddydd Mercher, 23 Rhagfyr 2020.  Ail agor ar 4 Ionawr 2021.

Siop Siwan, Wrecsam  –  https://www.facebook.com/siopsiwan  / 07375 653387 /  tecstiliausiwmai@outlook.com  Ar gau tan ddiwedd Ionawr 2021.  Cysylltwch i drefnu archebu a chludo.

Siop y Smotyn Du, Llanbed  –  01570 422587.

Tenby Bookshop, Dinbych y Pysgod  –  https://www.facebook.com/tenbybookshop  / 01834 843514 /  tenbybookshop@aol.com

The Bookshop, Yr Wyddgrug  –  www.mold-bookshop.co.ukinfo@moldbookshop.co.uk / 01352 759879 / Gwasanaeth postio ar gael yn ystod y cyfnod clo.

The Hours, Aberhonddu  –  www.thehoursbrecon.co.uk  /  thehours@btinternet.com / 01874 622800

Tŷ’r Gwrhyd, Pontardawe  –  Byddwn yn derbyn archebion ond ni fydd modd i’r cwsmeriaid gasglu eu llyfrau nes ar ôl y cyfnod clo.  www.facebook.com/Tyrgwrhyd  / 07990 153730 /  post@gwrhyd.cymru / 01639 763818

Verzon Bookshop Gallery, Llandrindod  –  www.facebook.com/VerzonBookshopGallery  /  jorice2003@yahoo.com / 01597 825171 Gwasanaeth Clicio a Chasglu rhwng 10.00-3.00 o’r gloch hyd 24 Rhagfyr.  Ail agor yn Ionawr 2021.

Victoria Bookshop, Hwlffordd  –  https://www.facebook.com/VictoriaBookshop  / 01437 762750 (bore’n unig) /  mail@victoriabookshop.co.uk

Y Felin, Caerdydd  –  Shan@siopyfelin.co.uk  / 02920 692999 /  shani.williams@live.co.uk  / Facebook: Siopyfelin / Twitter @siopyfelin / Instagram @y_felin

Ystwyth Books, Aberystwyth  –  01970 639479 / 07590 764115 /  www.facebook.com/YstwythBooks /  ystwyth.books@btinternet.com