Wrth i ni hunan-ynysu ac ymbellhau’n gymdeithasol, bydd nifer ohonon ni’n estyn am lyfr da. Ac er bod siopau llyfrau annibynnol ar hyd a lled Cymru wedi cau eu drysau dros dro yn unol â’r canllawiau swyddogol, y newyddion da yw bod nifer yn dal i gynnig gwasanaeth postio llyfrau arlein.

Rydyn ni’n wedi tynnu’r manylion ynghyd ar y dudalen yma ac fe fyddwn yn diweddaru’r rhestr wrth i ni dderbyn gwybodaeth newydd. Gan fod hon yn sefyllfa sy’n datblygu’n gyflym, mae’n bosib na fydd y manylion diweddaraf gennym ni bob amser felly gwiriwch gyda’ch siop lyfrau leol.

Os ydych chi’n llyfrwerthwr yng Nghymru sydd am ychwanegu neu ddiweddaru eich manylion, ebostiwch post@llyfrau.cymru.

Awen Meirion, Y Bala – www.awenmeirion.com / @AwenMeirion / www.facebook.com/awenmeirion / Siop wedi cau am y tro

Awen Menai, Porthaethwy – www.facebook.com/awen.menai, arystrydfawr.co.uk, awenmenai@gmail.com / 01248 715532 / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu ar-lein neu ar y ffôn / Gwasanaeth postio

Awen Teifi, Aberteifi – www.awenteifi.com www.facebook.com/Awen-Teifi Siop wedi cau am y tro

Book-ish, Crickhowell – www.bookish.co.uk / @Bookishcrick / 01873 811 256 / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro. / Modd archebu ar-lein neu ar y ffôn / Gwasanaeth postio

Browsers Bookshop, Porthmadog – https://www.facebook.com/Browsers-Bookshop-114707588547811/ / 01766 512066 / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu ar-lein neu ar y ffôn / Gwasanaeth postio

Burway Books, Church Stretton – www.burwaybooks.co.uk / 01694 723388 / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu ar lein neu ar y ffôn / Gwasanaeth postio a chludo lleol.

Bys a Bawd, Llanrwst – Siop ar gau am y tro

Caban, Caerdydd – https://www.facebook.com/CabanPontcanna / Siop wedi cau am y tro.

Cant a Mil, Caerdydd – www.cantamil.com / @siopcantamil / jo@cantamil.com / Siop yn gweithredu ar agor ond o tu ôl i ddrysau caeedig i’r cyhoedd / Modd archebu trwy’r wefan, trwy ebost a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol / Gwasanaeth postio

Cover to Cover, Mwmbwls – www.cover-to-cover.co.uk / https://twitter.com/CovertoCoverUK?lang=en / 01792 366363 / Siop wedi cau i’r cyhoedd / Gallu archebu stoc sydd ar gael arlein, dros y ffôn neu drwy’r cyfryngau cymdeithasol / Gwasanaeth postio a chludo lleol

Cowbridge Books, Y Bontfaen –cowbridgebookshop@btconnect.co.uk / https://www.facebook.com/thecowbridgebookshop/ 01446 775105 / Siop wedi cau. / Modd archebu dros y ffôn/facebook / Gwasanaeth postio a chludo lleol.

Chepstow Books, Chepstow – www.chepstowbooks.co.uk / @chepstowbooks / 01291 625 011 / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu dros y ffôn ac ar y we / Gwasanaeth postio

Cwpwrdd Cornel, Llangefni – Siop ar gau am y tro

Debbie’s Jewllers, Castell Newydd Emlyn – https://www.facebook.com/AnrhegionCymraeg/ Siop wedi cau am y tro.

Elfair, Rhuthun – Siop ar gau am y tro

Great Oak Bookshop, Llanidloes – https://greatoakbooks.co.uk / https://www.facebook.com/TheGreatOakBookshop?fref=ts / Siop wedi cau am y tro / Gwasanaeth postio

Griffin Books, Penarth – www.griffinbooks.co.uk / info@griffinbooks.co.uk / 02020 706455 / Siop wedi cau i’r cyhoedd / Modd archebu dros y ffôn, ar y we a drwy cyfryngau cymdeithasol / Gwasanaeth postio a chludo lleol

Giggles, Y Bari – www.facebook.com/Giggles-Barry-479792188748220/ / Siop wedi cau am y tro.

Gwisgo, Aberaeron – www.gwisgobookworm.co.uk / info@gwisgobookworm.co.uk / www.facebook.com/Gwisgo Bookworm / 01545 238282 / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu unrhywbeth sydd mewn stoc / Ffonio rhwng 11 a 4 dros y ffôn neu drwy adael neges

Hintons, Conwy – @hintons.conwy / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu drwy Instagram

Igam Ogam, Llandeilo – www.igamogamgifts.co.uk / Siop ar gau.

Inc, Aberystwyth – https://www.facebook.com/Siop-Inc-121059026497 / mail@siopinc.com / 01970 626200 / 07834957158 / Siop ar gau ond yn postio a dosbarthu’n lleol o ran beth sydd mewn stoc

Llên Llŷn, Pwllheli – 01758 612907 / Siop yn gweithredu ar agor ond o du ôl i ddrysau cäedig i’r cyhoedd / Modd archebu dros ffôn / Gwasanaeth postio

Na Nog, Caernarfon – www.na-nog.com / @SiopNanog / www.facebook.com/nanog.gymraeg / 01286 676946 / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu ar-lein neu ar y ffôn / Gwasanaeth postio

No 1 High St, Y Drenewydd – www.no1highstreet.co.uk / 07866259710 / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Gall gynnig gwasanaeth postio

Palas Print, Caernarfon – www.palasprint.com / @PalasPrint / eirian@palasprint.com / Siop yn gweithredu ar agor ond o du ôl i ddrysau cäedig i’r cyhoedd / Modd archebu dros y ffôn, drwy’r cyfryngau cymdeithasol ac ar y we / Gwasanaeth postio

Pen’rallt, Machynlleth – www.penralltgallerybookshop.co.uk / penralltbooks@gmail.com / 01654 700559 / Siop yn gweithredu ar agor ond o du ôl i ddrysau cäedig i’r cyhoedd / Modd archebu drwy’r wefan neu ebostio neu ffonio. / Gwasanaeth postio

Pethe Powys – https://www.facebook.com/Pethe-Powys-107932897356116/ / Siop wedi cau am y tro

Siop Clwyd, Dinbych – www.facebook.com/Siop-Clwyd-468077820051483 / Siop wedi cau am y tro

Siop Cwlwm, Croesoswallt – www.siopcwlwm.co.uk / Siop wedi cau am y tro / Modd archebu ar lein / Gwasanaeth postio

Siop Eifionydd, Porthmadog – Siop ar gau am y tro

Siop y Felin, Caerdydd – siopyfelin@gmail.com / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu dros y ffôn, drwy’r cyfryngau cymdeithasol ac ar e-bost / Gwasanaeth postio

Siop Lyfrau’r Hen Bost, Blaenau Ffestiniog – Siop ar gau am y tro

Siop Lewis, Llandudno – www.facebook.com/sioplewis/ / www.sioplewis.cymru / @sioplewis / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu drwy Facebook ac Instagram.

Siop Ogwen, Bethesda – @siopogwen / https://www.facebook.com/siopogwen/ / siop@ogwen.org / Siop wedi cau am y tro

Siop y Pentan, Caerfyrddin – https://www.facebook.com/SiopYPentan/ / Busnes@ypentan.co.uk / 07951 610278 / Siop ar gau / Gwasanaeth postio o’r hyn sydd mewn stoc / Derbyn archebion ffôn, gwefan ac e-bost.

Siop y Pethe, Aberystwyth – www.siopypethe.cymru / post@siopypethe.cymru / 01970 617 120 / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu dros y ffôn, drwy’r wefan ac ar e-bost / Gwasanaeth postio

Siop Tŷ Tawe, Abertawe – https://www.facebook.com/Ysioptytawe/ / Siop wedi cau dros dro

Siop Sian, Cymych – https://www.facebook.com/SiopSian/ / Siop wedi cau dros dro.

Siop y Siswrn, Yr Wyddrug – https://www.facebook.com/siopysiswrn/ / Siop wedi cau am y tro / Modd archebu dros e-bost neu drwy’r wefan / Gwasanaeth postio

Siop Siwan, Wrecsam – https://www.facebook.com/siopsiwan/ / Siop wedi cau am y tro / Gwasanaeth postio a cludo lleol

Siop y Smotyn Du, Llanbed – Siop ar gau am y tro

St David’s Bookshop, Tyddewi – Siop wedi cau am y tro

Tenby Bookshop, Dinbych y Pysgod – https://www.facebook.com/tenbybookshop / 01834 843514 / Siop ar gau am y tro ond yn cymryd archebion dros y ffôn.

T-Hwnt, Caerfyrddin – Siop wedi cau am y tro

Tŷ’r Gwrhyd, Pontardawe – www.facebook.com/Tyrgwrhyd/ / 07990153730 / Siop wedi cau am y tro

Verzon Bookshop Gallery – www.facebook.com/VerzonBookshopGallery / Siop wedi cau am y tro.

Victoria Bookshop, Haverfordwest – https://www.facebook.com/VictoriaBookshop / 01437 762750 / Siop ar gau am y tro

The Hours, Aberhonddu – www.thehoursbrecon.co.uk / Siop ar gau am y tro

Cwtsh, Pontyberem – www.facebook.com/Y Cwtsh / Siop ar gau am y tro.

Seaways, Abergwaun – Seawaysorders@gmail.com / 01348 873433 / Siop ar gau am y tro ond yn cymryd archebion ffôn/peiriant ateb/e-bost ac yn postio.

Dragon’s Garden, Llandeilo – www.facebook.com/Books at the Dragon’s Garden / www.dragons-garden.com / mandy@dragons-garden.com / Siop ar gau ond modd archebu ar-lein o’r wefan neu e-bostio.

College Street Books, Rhydaman – 07434 975578 / www.facebook.com/CollegeStreetBooks / Siop ar gau am y tro / Postio unrhywbeth sydd mewn stoc yn y siop.

Cyfoes, Rhydaman – www.facebook.com/Cyfoes / Siop ar gau am y tro

Ystwyth Books, Aberystwyth – 01970 639479 / 07590 764115 / www.facebook.com/Ystwyth Books / Siop ar gau am y tro

Rhiannon, Tregaron – www.facebook.com/Canolfan Rhiannon Centre / www.rhiannon.co.uk / Siop ar gau am y tro / Archebu ar-lein

Anrhegaron, Tregaron – www.anrhegaron.cymru / Siop ar gau am y tro

Goldstones, Caerfyrddin – www.goldstonebooks.co.uk / www.facebook.com/Goldstone Books / Siop ar gau am y tro / Archebu ar lein

Llyfrau’r Enfys, Merthyr Tudful – Siop ar gau am y tro

Cofion Cynnes, Ystradgynlais – Siop ar gau am y tro

Ffab, Llandysul – www.ffabcymru.co.uk / Siop ar gau am y tro

Narberth Museum Bookshop – www.narberthmuseum.co.uk / 01834 861719 / Siop ar gau am y tro ond yn derbyn archebion ar lein