Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo ddechrau cael eu codi, mae siopau llyfrau wedi bod yn dechrau ailagor eu drysau ers dydd Llun 22 Mehefin 2020. Mae nifer yn parhau i werthu arlein hefyd, gan gynnig gwasanaeth clicio a chasglu, danfon yn lleol neu drwy’r post.

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo ddechrau cael eu codi, mae siopau llyfrau wedi bod yn dechrau ailagor eu drysau ers dydd Llun 22 Mehefin 2020. Mae nifer yn parhau i werthu arlein hefyd, gan gynnig gwasanaeth clicio a chasglu, danfon yn lleol neu drwy’r post.

Rydyn ni wedi bod yn tynnu manylion am drefniadau siopau gwahanol at ei gilydd yma, ac yn diweddaru’r rhestr wrth i ni dderbyn gwybodaeth newydd. Gan fod hon yn sefyllfa sy’n datblygu’n gyflym, mae’n bosib na fydd y manylion diweddaraf gennym ni bob amser felly gwiriwch gyda’ch siop lyfrau leol.

Os ydych chi’n llyfrwerthwr yng Nghymru sydd am ychwanegu neu ddiweddaru eich manylion, ebostiwch post@llyfrau.cymru

Awen Meirion, Y Bala – www.awenmeirion.com  / @AwenMeirion / www.facebook.com/awenmeirion  / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9.00-5.30pm

Awen Menai, Porthaethwy – www.facebook.com/awen.menai , https://arystrydfawr.co.uk, awenmenai@gmail.com  / 01248 715532 / Yn gobeithio ail-agor penwythnos 4 Gorffennaf yn ddibynnol ar y sefyllfa ar Ynys Môn. Bydd oriau yn newid – Mawrth-Sadwrn rhwng 10.00-4.00pm

Awen Teifi, Aberteifi – www.awenteifi.com  www.facebook.com/Awen-Teifi  Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 9.00-5.00pm

Anrhegaron, Tregaron – www.anrhegaron.cymru  / Siop ar agor ddydd Mawrth a dydd Gwener rhwng 10.00-4.00pm a dydd Sadwrn rhwng 9.30-12.30pm

Book-ish, Crughywel – www.bookish.co.uk / @Bookishcrick / 01873 811 256 / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10.00-5.00pm a dydd Sul rhwng 10.00-4.00pm. / Modd archebu ar-lein neu ar y ffôn / Gwasanaeth postio

Browsers Bookshop, Porthmadog – https://www.browsersbook.shop/  / 01766 512066 / Siop wedi cau i’r cyhoedd am y tro / Modd archebu ar-lein neu ar y ffôn / Gwasanaeth postio

Burway Books, Church Stretton – www.burwaybooks.co.uk  / Twitter – @BurwayBooks / Instagram – burwaybooks / 01694 723388 / Ar agor o ddydd Llun – Sadwrn o 10-4pm.

Bys a Bawd, Llanrwst – https://www.bysabawd.cymru / Siop ar agor o 22/6 ymlaen

Caban, Caerdydd – https://www.facebook.com/CabanPontcanna  / Siop yn agor o dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.30-5.30pm a dydd Sadwrn rhwng 10.00-5.00pm.

Cant a Mil, Caerdydd – www.cantamil.com  / @siopcantamil / jo@cantamil.com  / O 1 Medi, bydd y siop ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 10.30–4.00pm / Modd archebu trwy’r wefan, trwy ebost a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol / Gwasanaeth postio

Chepstow Books, Chepstow – www.chesptowbooks.co.uk  / 01291 625011 /  shop@chepstbooks.co.uk  / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10.00-4.00pm a dydd Sul rhwng 12.00-4.00pm.

Cofion Cynnes, Ystradgynlais – Siop nawr ar agor rhwng 7yb – 1yp

College Street Books, Rhydaman – 07434 975578 / www.facebook.com/CollegeStreetBooks  / – Agor 22/06 rhwng 10-2pm.

Cover to Cover, Mwmbwls – www.cover-to-cover.co.uk  / https://twitter.com/CovertoCoverUK?lang=en  / 01792 366363 / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10.00-4.00 o’r gloch

Cowbridge Books, Y Bontfaen –cowbridgebookshop@btconnect.co.uk  / https://www.facebook.com/thecowbridgebookshop  / 01446 775105 / Siop ar agor dydd Llun, Mawrth, Iau, Gwener a Sadwrn rhwng 9.30-5.00pm.

Cwpwrdd Cornel, Llangefni – Siop ar agor bob dydd ag eithrio dydd Mawrth.

Cwtsh, Pontyberem – www.facebook.com/YCwtsh / Siop ar gau i’r cyhoedd ond mae modd archebu dros y we, ar y ffôn 01269 871600 neu ar ebost.

Cyfoes, Rhydaman – www.facebook.com/Cyfoes  / Siop ar agor o ddydd Llun i Sadwrn, rhwng 9:30-4.00pm.

Debbie’s Jewellers, Castell Newydd Emlyn – https://www.facebook.com/AnrhegionCymraeg/  Siop yn agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 9.00-5.00pm.

Dragon’s Garden, Llandeilo – www.facebook.com/BooksattheDragon’sGarden  / www.dragons-garden.com  / mandy@dragons-garden.com  / Siop ar gau ond modd archebu ar-lein o’r wefan neu e-bostio.

Elfair, Rhuthun – 07976 981490 / elfair@boyns.cymru Siop wedi ail agor 26/6 – Dydd Llun i Gwener 10.00-5.30pm ac ar ddydd Sadwrn 10.00-5.00pm

Eve’s Toy Shop, Llandeilo – Ar agor 10-5pm dydd Llun – Sadwrn.

Ffab, Llandysul – www.ffabcymru.co.uk  / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.00-4.30pm a dydd Sadwrn rhwng8.00-1.00pm.

Giggles, Y Bari – www.facebook.com/Giggles-Barry-479792188748220/  / Siop wedi ail-agor 26/6 gydag oriau newydd – Dydd Llun, Mawrth, Iau, Gwener a Sadwrn rhwng 10.00-3.00pm.

Goldstones Books, Caerfyrddin – www.goldstonebooks.co.uk  / www.facebook.com/GoldstoneBooks / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.30-4.00pm a dydd Sadwrn rhwng 9.30-5.00pm

Great Oak Bookshop, Llanidloes – https://greatoakbooks.co.uk  / https://www.facebook.com/TheGreatOakBookshop?fref=ts  / 01686 412959 / Siop agor 22/06. Oriau Llun – Gwener (9:30 – 5:30pm), Sadwrn (9:30-4:30pm)

Griffin Books, Penarth – www.griffinbooks.co.uk  / info@griffinbooks.co.uk  / 02020 706455 / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9.00-5.30pm / Modd archebu dros y ffôn, ar y we a drwy cyfryngau cymdeithasol / Gwasanaeth postio a chludo lleol. / Yn agor ar 1 Gorffennaf.

Gwisgo, Aberaeron – www.gwisgobookworm.co.uk  / info@gwisgobookworm.co.uk  / www.facebook.com/Gwisgo Bookworm / 01545 238282 / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 11.00-5.00pm a dydd Sul rhwng 11.30-4.00pm

Hintons, Conwy – @hintons.conwy / Siop ar agor yn llawn / Modd archebu drwy Instagram

Igam Ogam, Llandeilo – www.igamogamgifts.co.uk  / 01558 822698 / Agor 22/06. Agor dydd Llun, dydd Iau a dydd Gwener o 10-4pm

Inc, Aberystwyth – https://www.facebook.com/Siop-Inc-121059026497  / mail@siopinc.com  / 01970 626200 / 07834957158 / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00-5.30pm a dydd Sadwrn rhwng 9.00-5.00pm

Llên Llŷn, Pwllheli – 01758 612907 / Agor 22/06 am 9am

Llyfrau Eaves a Lord, Trefaldwyn – 01686 668918 / Barrylord1965@btinternet.com  / Ail agor ar 6/8 ar ddydd Iau a Sadwrn rhwng 10.00-3.00 o’r gloch

Llyfrau’r Enfys, Merthyr Tudful – Siop ar agor ar ddydd Gwener a Sadrwn rhwng 10.00-2.00 o’r gloch

Na Nog, Caernarfon – www.na-nog.com  / facebook.com/SiopNanog / Instagram – siop_nanog / Twitter – @SiopNanog. 01286 676946 / Agor 22/06 am 10am

Narberth Museum Bookshop, Arberth – www.narberthmuseum.co.uk  / 01834 861719 / Siop ar agor o ddydd Iau i ddydd Sadwrn rhwng 10.00-5.00pm ar hyn o bryd ac  yn derbyn archebion ar lein

No 1 High St, Y Drenewydd – www.no1highstreet.co.uk  / 07866259710 / Ar agor o 9-5pm, Llun – Sadwrn

Palas Print, Caernarfon – www.palasprint.com / @PalasPrint / eirian@palasprint.com / Siop ar agor o dydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 10.00-4.00pm. Yn gwasanaethu cwsmeriaid o geg drws y siop, ac yn parhau i dderbyn archebion ac ymholiadau arlein neu dros y ffôn.

Paned o Gê, Caerdydd – www.paned-o-ge.cymru / info@paned-o-ge.wales / www.twitter.com/panedogehttps://instagram.com/panedoge.  Gellir archebu oddi ar y we.

Pen’rallt Gallery Bookshop, Machynlleth – www.penralltgallerybookshop.co.uk  / penralltbooks@gmail.com  / 01654 700559 / Siop ar agor fel a ganlyn: dydd Mercher – 1.30-4.30pm (mae modd casglu archebion eisoes wedi’u talu’n amdanynt yn y fynedfa rhwng 10.00-4.30pm); dydd Iau – 9.30-4.30pm drwy apwyntiad yn unig – amser tawel i gwsmeriaid bori/prynu; dydd Gwener 9.30-12.30pm / 1.30-4.30pm (mae modd casglu archebion eisoes wedi’u talu amdanynt yn y fynedfa rhwng 10.00-4.30pm); dydd Sadwrn 1.30-4.00pm drwy apwyntiad yn unig (mae modd casglu archebion rhwng 10.00-12.30pm/ Modd archebu drwy’r wefan neu ebostio neu ffonio.

Pethe Powys, Y Trallwng – Faceboook – Pethe Powys / 01938 554540 / Siop wedi ail agor – 27/ 7 ar dydd Llun, Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn rhwng 10.00-3.00.

Poetry Bookshop, Y Gelli Gandryll – Bwriadu ail agor ar y 6 Gorffennaf. Oriau – Llun i Sadwrn 10-12pm. Rydym hefyd yn cynnig slotiau o chwarter neu hanner awr o ddydd Mercher – Sadwrn rhwng 1-5pm i’r unigolion hynny sy’n nerfus / risg uchel o ran iechyd. Bydd hyn yn gyfle iddynt siopa tra bod y lle yn gwbl wag.

Rhiannon, Tregaron – www.facebook.com/CanolfanRhiannonCentre / www.rhiannon.co.uk  / Siop ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 9.30-5.30pm / Archebu ar-lein

The Rossiter Books Team iloveit@rossiterbooks.co.uk  / Agor 22/06, Llun – Sadwrn o 10-4:30pm.

Seaways, Abergwaun – Seawaysorders@gmail.com  / 01348 873433 / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10-5pm.

Siop Clwyd, Dinbych – www.facebook.com/Siop-Clwyd-468077820051483  / Siop ar agor – Dydd Mawrth tan ddydd Sadwrn rhwng 10.00-4.00pm

Siop Cwlwm, Croesoswallt – www.siopcwlwm.co.uk  / 07814 033759 / post@siopcwlwm.co.uk  / Ar agor bob dydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 9am a 3.30pm / Archebwch drwy www.siopcwlwm.co.uk  neu gyfryngau cymdeithasol neu dros y ffôn. Postio am ddim yn achos archebion dros £30, casglu am ddim o Farchnad Croesoswallt.

Siop Dewi, Penrhyndeudraeth – dewi11@btconnect.com / 01766 770266 / Siop ar agor rhwng 7yb a 12yp / Modd archebu dros y ffôn, drwy’r cyfryngau cymdeithasol ac ar e-bost / Gwasanaeth postio

Siop Eifionydd, Porthmadog – Siop ar agor 22/06 ymlaen

Siop Lyfrau’r Hen Bost, Blaenau Ffestiniog – Wedi ail agor. Oriau: Dydd Mawrth, Iau, Gwener a Sadwrn, 10-4pm

Siop Lyfrau Lewis, Llandudno – www.facebook.com/sioplewis/  www.sioplewis.cymru  / @sioplewis / Ar agor (23/06) – agor rhwng 10-1pm.

Siop Ogwen, Bethesda – @siopogwen / https://www.facebook.com/siopogwen/  / siop@ogwen.org  / Siop ar agor

Siop y Pentan, Caerfyrddin – Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9.00-4.30pm.

Siop y Pethe, Aberystwyth – www.siopypethe.cymru  / post@siopypethe.cymru  / 01970 617 120 / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9.00-5.00pm

Siop Tŷ Tawe, Abertawe – https://www.facebook.com/Ysioptytawe/  Oriau agor newydd o 01/10 – siop ar agor ar ddyddiau Iau, Gwener a Sadwrn rhwng 10.00-2.00 o’r gloch

Siop Sian, Crymych – https://www.facebook.com/SiopSian/  Siop wedi ail-agor dydd Iau (25/06) Oriau – Mawrth-Gwener 9:30-4:30, Sadwrn 9-12pm.

Siop y Siswrn, Yr Wyddrug – 01352 753200 / siopysiswrn@aol.com  / Facebook – Siop Y Siswrn / www.siopysiswrn.com  / Archebion ar ebost, Facebook a ffôn – gwasanaeth post cyflym a dibynadwy. / Siop ar agor 9.30–4.30 bob dydd heblaw am ddyddiau Iau a Sul.

Siop Siwan, Wrecsam – https://www.facebook.com/siopsiwan/  Siop ar agor o ddydd Llun i Sadwrn rhwng 10.00-4.00pm. Ebostiwch tecstiliausiwmai@outlook.com  i archebu llyfrau penodol neu drefnu cludiant.

Siop y Smotyn Du, Llanbed – Siop ar agor gydag oriau cyfyngedig. / Ffôn 01570 422587.

St David’s Bookshop, Tyddewi – 01437 720480 / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 11.00-4.30pm

Tenby Bookshop, Dinbych y Pysgod – https://www.facebook.com/tenbybookshop  / 01834 843514 / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener – 10.00-5.30pm, Sadwrn 10.00-6.00pm a Sul 10.00-5.00pm.

The Bookshop, Yr Wyddgrug – https://www.mold-bookshop.co.uk / Siop ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn 9.00-5.00pm

The Hours, Aberhonddu – www.thehoursbrecon.co.uk  / Siop ar agor ar ddyddiau Mawrth, Mercher, Gwener a Sadwrn rhwng 10.00-2.00 o’r gloch.

T-Hwnt, Caerfyrddin – Siop ar agor rhwng dydd Mawrth a dydd Sadwrn, 11.00-3.00pm

Tŷ’r Gwrhyd, Pontardawe – www.facebook.com/Tyrgwrhyd/  / 07990153730 / Siop bellach ar agor ac mae modd archebu unrhyw lyfr dros y ffôn 07990 153730 neu ebostio post@gwrhyd.cymru  Wedyn, mae modd trefnu apwyntiad rhwng 11.00–2.00 i gasglu archebion.

Verzon Bookshop Gallery, Llandrindod – www.facebook.com/VerzonBookshopGallery  / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00-5.00pm a dydd Sadwrn rhwng 9.00-4.00pm.

Victoria Bookshop, Hwlffordd – https://www.facebook.com/VictoriaBookshop  / 01437 762750 / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 8.30-4.30pm

Y Felin, Caerdydd – Shan@siopyfelin.co.uk  / 02920 692999 / Siop ar agor rhwng 9.30-4.30pm dydd Llun i ddydd Gwener a 10.00-2.00pm ar Sadwrn

Ystwyth Books, Aberystwyth – 01970 639479 / 07590 764115 / www.facebook.com/YstwythBooks / Siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 11.00.3.30pm