Cyfarchion y Nadolig 2023

Bydd y Cyngor Llyfrau a’r Ganolfan Ddosbarthu yn cau ar brynhawn Iau, 21 Rhagfyr 2023 ac yn ail agor wedi’r gwyliau ar ddydd Mawrth, 2 Ionawr 2024.

Dymunwn Nadolig llawen a dedwydd i chi i gyd.