Bydd enillwyr gwobrau llenyddiaeth plant a phobl ifanc Tir na n-Og yn cael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2020.

Bydd dewis y beirniaid ar gyfer y llyfr gorau yn Saesneg gyda chefndir Cymreig dilys yn cael ei ddatgelu ar y BBC Radio Wales Arts Show am 6.30yh nos Wener 3 Gorffennaf 2020.

Caiff y cyfrolau buddugol yn y categorïau Cymraeg ar gyfer oedrannau cynradd ac uwchradd eu cyhoeddi ar raglen gylchgrawn Heno ar S4C am 7yh nos Wener 10 Gorffennaf 2020.

Dan ofal Cyngor Llyfrau Cymru, mae’r seremonïau gwobrwyo blynyddol fel arfer yn cael eu cynnal ym mis Mai, ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac yn ystod cynhadledd llyfrgellwyr CILIP Cymru, sy’n noddi’r gwobrau.

Eleni, bu’n rhaid gwneud trefniadau o’r newydd ar gyfer cyhoeddi’r enillwyr ar y radio a’r teledu oherwydd pandemig y coronafeirws.

Dywedodd Helen Jones, Pennaeth Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru: “Rydym wrth ein bodd bod Heno ar S4C a’r BBC Radio Wales Arts Show wedi camu i’r adwy i gynnig platfform uchel ei broffil i anrhydeddu enillwyr gwobrau Tir na n-Og 2020. Mae’r gwobrau blynyddol hyn yn amlygu safon uchel llenyddiaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru a thu hwnt.”

Cafodd y rhestr fer ar gyfer gwobrau Tir na n-Og 2020 ei datgelu ym mis Mawrth, gyda dau gategori ar gyfer llyfrau Cymraeg, ac un wobr ar gyfer y llyfr gorau yn Saesneg â chefndir Cymreig dilys.

Rhestr Fer Gymraeg (Cynradd)

Y Ddinas Uchel – Huw Aaron (Atebol)

Genod Gwych a Merched Medrus – Medi Jones-Jackson (Y Lolfa)

Pobol Drws Nesaf – Manon Steffan Ros a Jac Jones (Y Lolfa)

Rhestr Fer Gymraeg (Uwchradd)

Byw yn fy Nghroen – Gol. Sioned Erin Hughes (Y Lolfa)

Tom – Cynan Llwyd (Y Lolfa)

Madi – Dewi Wyn Williams (Atebol)

Rhestr Fer Saesneg

The Secret Dragon – Ed Clarke (Puffin)

Max Kowalski Didn’t Mean It – Susie Day (Puffin)

Storm Hound – Claire Fayers (Macmillan Children’s Books)

Where Magic Hides – Cat Weatherill (Gomer)

Gellid prynu’r teitlau ar restr fer Tir na n-Og drwy siopau llyfrau lleol sy’n cynnig gwasanaeth postio, drwy wefan gwales.com y Cyngor Llyfrau a llyfrwerthwyr ar-lein eraill.

Gwybodaeth bellach am restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020

Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr ariannol o £1,000 yr un ynghyd â cherdd wedi’i chomisiynu a’i darlunio’n arbennig i ddathlu eu llwyddiant.

Bardd Plant Cymru Gruffudd Owen sy’n cyfansoddi’r cerddi Cymraeg, â’r Children’s Laureate Wales Eloise Williams yn gofalu am y gerdd Saesneg.