Dedfryd oes

Emyr Evans

Ebrill 1988. Mae Siôn yn fyfyriwr yn Aberystwyth ac yn fodlon gweithredu dros ei wlad. Mae popeth wedi’i drefnu a’r tŷ haf yn wag, ond mae penderfyniad byrbwyll cyfaill yn chwalu bywyd Siôn yn yfflon. Nofel am fentro, am egwyddorion, am gyfeillgarwch ac am droi cefn.

Nofel yn seiliedig ar yr ymgyrch losgi tai haf oedd yn ei fri yng Nghymru yn y 1980au, a’r hyn a allai fod wedi digwydd petai un o’r Meibion wedi cael ei ddal a’i garcharu ar y pryd. Mae Sion yn gwrthod enwi ei gyd-losgwyr, ac mae’r penderfyniad hwnnw yn llywio ei fywyd o’r funud honno ymlaen.

Caiff ei garcharu am ddeunaw mlynedd am losgi eiddo a dynladdiad, ac erbyn iddo gael ei ryddhau mae Cymru yn lle gwahanol iawn, a’i deulu a’i ffrindiau wedi symud ymlaen hebddo. All o ffeindio ei le yn ei hen gymuned, neu oes raid iddo ddechrau o’r newydd a rhoi ei hen ddaliadau a’i gredoau o’r neilltu?

Sgwrs rhwng yr awdur Emyr Evans ac Ifor ap Glyn.