y nendyrau

Seran Dolma

Nofel wedi’i lleoli mewn dyfodol dychmygol ond posib yw hon.

Cawn ein dal o’r frawddeg gyntaf: Pan ti’n edrych allan o ffenest gegin tŷ ni, ti’n gweld dim ond awyr a chlywn Daniel, bachgen 16 oed, yn adrodd ei stori yn ei lais clir.

Yn sgil cynhesu byd-eang, mae’r byd wedi newid, a Daniel a’i gymuned yn byw mewn nendwr ar gyrion dinas a aeth dan y môr. Stori am antur a chariad.

Enillodd penod gyntaf y gyfrol wobr Nofel i Bobl Ifanc Cyfeillion y Cyngor Llyfrau 2020