EIGRA hogan fach o’r Blaena

Eigra Lewis Roberts

Mae’n anodd meddwl am awdur mwy toreithiog nag Eigra Lewis Roberts. Mae wedi cyfoethogi ein bywyd diwyllianol ni dros y blynyddoedd, gan greu nofelau a straeon arbennig a chyfresi teledu fel Minafon sy’n parhau i aros yn y cof.

Merch o’r Blaenau yw hi ac mae’r gyfrol hon yn dangos maint dylanwad yr ardal honno arni. A’i llyfrau hi yw’r cerrig milltir sy’n ein tywys ninnau ar y daith.

‘Dyma gyfrol sy’n gweiddi am gael ei chyhoeddi…Yr ydym yng nghwmni awdur gwirioneddol ymroddgar, un y mae’n faint cael treulio amser yn ei chwmni.’

Dafydd Morgan Lewis