Y tRAETH O DAN Y sTRYD

Hywel Griffiths

‘O dan gerrig y pafin, y traeth’ oedd un o sloganau mwyaf poblogaidd protestiadau 1968 ym Mharis. Galwad obeithiol am ddychmygu bywyd a chymdeithas well, am ganfod cyffro a rhyddid rhag strwythurau caeth y byd.

Ble, a sut y gall bardd ar drothwy deugain oed ganfod y traeth heddiw, yng nghanol prysurdeb cyfrifoldebau bywyd a stormydd gwleidyddol, a phan fo newid hinsawdd yn bygwth traethau a strydoedd yng Nghymru a thu hwnt? Yn y gyfrol hon mae Hywel Griffiths yn chwilio yn y dirwedd, yr amgylchedd, yn y cof ac yng nghariad teulu a ffrindiau, ac yn dod o hyd iddo, weithiau.

Adolygiad

‘Cyfrol ragorol o gerddi bro a cherddi’r blaned.’ Ceri Wyn Jones