Y DELYN AUR

Malachy Edwards

Dyma gofiant unigryw yn y Gymraeg sy’n ein tywys ar daith ddadlennol a phersonol.

Mae Malachy Edwards yn wynebu ei hunaniaeth hil-gymysg, aml-ddiwylliedig a chrefyddol wrth olrhain hanes ei deulu yn Iwerddon a Barbados.

Yn gefndir i’r gyfrol mae ein hanes diweddar ni, yn cynnwys Brecsit a Chofid-19. Mae’n ysgrifennu’n onest am brofiadau mawr ei fywyd megis geni ei blant.

Mae’n ysgrifennu’n onest am ei brofiadau mawr ei fywyd fel geni a marw, ceisio am ddinasyddiaeth Ewropeaidd a’i brofiadau fel Cymro Du Cymraeg.

Bydd y gyfrol arbennig hon yn eich annog i feddwl a myfyrio ar eich hunaniaeth eich hunan.