Llyfr y Flwyddyn

Mari Emlyn

Nofel gyfoes garlamus am lên ladrad ac eiddigedd gŵr at ei wraig lwyddiannus. Ble mae’r ffin rhwng cael eich dylanwdu gan greadigrwydd rhywun arall a dwyn y syniad? A sut mae profi bod rhywun wedi dwyn syniad?

Adolygiadau

‘Mae yma ffraethineb a dychan crafog, mae yma swrrealaeth a dogn o noir…mae yma chwip o nofel.’ Ioan Kidd

‘Ma’r nofel yma’n wych. Creepy tu hwnt ac islif annifyr iawn i’r holl beth. Caru fe!’ Llwyd Owen