Celebrating 25 years of World Book Day

Celebrating 25 years of World Book Day

https://llyfrau.cymru/wp-content/uploads/2022/02/Poster-Diwrnod-y-Llyfr-2022-A2.pdf

Celebrating 25 years of World Book Day

This year’s packed programme will help more children than ever to discover a love for reading.

The charity World Book Day turns 25 on Thursday 3rd March 2022 and is inviting everyone to its party celebrating the past, present and future of children’s reading.

Reading for pleasure is the biggest indicator of a child’s future success – more than their family circumstances, their parents’ educational background or their income[1] – however, it is in decline and at its lowest level since 2005.

This year, World Book Day is inspiring children and families to think of themselves as readers and to read together more regularly.

Highlights of the World Book Day campaign in Wales include: 

  • New Welsh-language £1 book by renowned Welsh author, poet and children’s TV star Anni Llŷn – Lledrith yn y Llyfrgell (Y Lolfa)
  • Fun and colourful resources filled with ideas of how to celebrate with a reading-inspired party to mark the 25th birthday celebrations
  • Competition on Books Council of Wales social media channels to win a stack of 25 books
  • Sponsored competition on Awr Fawr Cyw (S4C) where children and schools are encouraged to send photos of their World Book Day celebrations and costumes

Helgard Krause, CEO of Books Council of Wales, said: “I am delighted that the Books Council is able to support the delivery of World Book Day in Wales, and to celebrate this special anniversary. We know that developing a habit of reading for pleasure at a young age has lifelong benefits, and we firmly believe that everyone can be a reader. That’s why we’re so pleased to be able to make another £1 book available in Welsh this year and to work with our friends at World Book Day to encourage everyone to find the right book for them, wherever they are on their reading journey.”

To make it easy for everyone to take part in World Book Day 2022 and to encourage a celebration of reading, there will also be a suite of online resources available on the World Book Day website, including activity sheets and discussion guides for teachers, parents and carers.

Alongside this, the Books Council is encouraging people to go along to their local bookshop or library to discover which books capture their imagination. There will also be a range of activities in the lead-up to and on the day itself, including a widespread You Are A Reader social media campaign, where World Book Day legacy authors, influencers and talent from TV, film, music and literature will share their favourite stories and encourage children and their families to find themselves in books and enjoy reading together regularly.

 Getting involved
Thanks to National Book Tokens working alongside publishers and booksellers, World Book Day distributes over 15 million £1/€1.50 book tokens across the UK and Ireland every year through schools, nurseries, libraries, prisons and other charities. The single-use digital token can also be downloaded from the World Book Day website.

Tokens can be redeemed for any £1 book from Thursday 17 February – Sunday 27 March 2022 in bookshops, bookshop chains and supermarkets. Alternatively, they can also be used as a £1/€1.50 contribution to any other book.

[1] OECD amongst other evidence – https://www.worldbookday.com/about-us/the-evidence/

 

Annual Stock Take 2022

Annual Stock Take 2022

Please note that staff at the Distribution Centre will be undertaking their annual stocktake from Monday 24th of January until Wednesday the 26th of January, during which time orders will not be processed
Annual Stock Take 2022

Season’s Greetings

The Books Council will be closed from Thursday, 23 December 2021 until after the holidays and will return on Tuesday, 4 January 2022.

Required Maintenance on Gwales.com Wednesday 15/12/2021

Required Maintenance on Gwales.com Wednesday 15/12/2021

Gwales.com will not be available on Wednesday the 15th of December between 9am – 4pm due to important maintenance of the website. We apologise for any inconvenience caused. We will continue to send books via second class mail until 2pm on Wednesday, 22 December, with normal services resuming on Tuesday, 4 January 2022.
Stori i Bawb: Creating diverse stories for children and young people at Tŷ Newydd

Stori i Bawb: Creating diverse stories for children and young people at Tŷ Newydd

Gwahodd ceisiadau ar gyfer Stori i Bawb: Cwrs Creu Straeon Amrywiol i Blant a Phobl Ifanc yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Mae Cyngor Llyfrau Cymru ar y cyd â Llenyddiaeth Cymru yn gwahodd ceisiadau gan awduron sydd â phrofiadau bywyd sy’n cael eu tangynrychioli, yn benodol o fewn y byd llenyddiaeth a chyhoeddi yn y Gymraeg, i ymgeisio am le ar gwrs preswyl yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

Hwylusydd: Elgan Rhys

Siaradwyr gwadd/tiwtoriaid
ar gyfer gweithdai unigol:
Cyd-awduron Y Pump, Nia Morais, Megan Hunter, Ciaran Fitzgerald, a mwy.

Dyddiadau:
Y cwrs:
Dydd Llun 25 Ebrill – dydd Gwener 29 Ebrill 2022
Agor i geisiadau:
Dydd Llun, 13 Rhagfyr 2022
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
Dydd Gwener 11 Chwefror 2022

Dan arweiniad yr awdur, artist theatr a hwylusydd celfyddydol Elgan Rhys a llu o awduron gwadd, bydd y cwrs yn cynnig gweithdai, sgyrsiau a thrafodaethau i ddatblygu eich crefft ysgrifennu creadigol i blant hŷn 8-12 oed a phobl ifanc 12+ oed. Rydym yn croesawu ceisiadau gan awduron newydd sbon, ag awduron â pheth profiad eisoes. Bydd 12 lle ar gael.

Mae Elgan Rhys yn awdur, artist theatr a hwylusydd celfyddydol sy’n dod o Bwllheli ac yn byw yng Nghaerdydd ers degawd. Elgan yw Rheolwr a Golygydd Creadigol cyfres Y Pump (Y Lolfa, 2021) ac awdur Tim (gyda Tomos Jones), nofel gyntaf y gyfres. Mae ei waith ar gyfer y theatr yn cynnwys Llyfr Glas Nebo (cyfarwyddwr, 2020), Woof (awdur, 2019), Chwarae (awdur a pherfformiwr, 2019-20) a Mags (awdur, 2018-9), ac mae wedi bod yn artist cyswllt gyda’r Frân Wen a Theatr Iolo. Mae hefyd yn un o Fodelau Rôl Stonewall Cymru, ac mae’n gweithio ar brosiectau newydd ar gyfer theatr, ffilm a theledu ar hyn o bryd.

Beth yw bwriad y cwrs?

Mae llyfrau yn llesol, yn enwedig i blant a phobl ifanc wrth iddynt geisio deall a dysgu am y byd o’u cwmpas. Gall llyfrau da fod yn gwbl hudolus gan gludo’r darllenydd i fydoedd gwahanol drwy rym geiriau a dychymyg yn unig. Daw cymeriadau ffuglennol yn ffrindiau da i’r darllenwyr am sbel, gan gynnig cysur, ysbrydoliaeth ac arweiniad mewn bywyd. Yn ôl adroddiad diweddar gan y National Literacy Trust, nododd 3 o bob 5 plentyn fod darllen yn gwneud iddynt deimlo yn hapusach, gyda hanner y plant yn nodi fod darllen yn eu galluogi i freuddwydio am y dyfodol. Ond beth all ddigwydd os nad yw plentyn yn adnabod eu hunain a’u teuluoedd yn y llyfrau sydd ar gael?

Bydd y cwrs hwn yn gam ymarferol er mwyn sicrhau fod llyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc yn berthnasol i pob plentyn yng Nghymru. Drwy gynnig hyfforddiant i awduron â phrofiadau byw perthnasol, y gobaith yw cyhoeddi mwy o lyfrau fydd yn cynnwys straeon ysbrydoledig am gymeriadau o amryw o gefndiroedd ethnig, cymeriadau sydd yn byw ag anableddau, a phortreadau o deuluoedd sydd yn cynnwys aelodau LHDTC+. Bydd llyfrau amrywiol hefyd yn sicrhau fod plant Cymru gyfan yn cael eu cyflwyno i’r amrywiaeth bendigedig o gymunedau a chefndiroedd teuluoedd sydd yn bodoli, gan anelu i greu cenedlaethau mwy caredig ac eangfrydig i’r dyfodol.

Bydd y cwrs yma yn dwyn ynghyd unigolion o liw (o gefndiroedd Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall); unigolion sydd yn byw ag anableddau neu salwch (meddyliol neu gorfforol); unigolion sy’n uniaethu fel LHDTC+; neu unigolion fydd yn gallu esbonio yn eu geiriau eu hunain sut all eu profiadau bywyd unigryw gyfrannu tuag at ein hamcan o greu diwylliant llenyddol mwy cynhwysol ac amrywiol er budd ein darllenwyr ifanc. Nid oes angen profiad blaenorol o ysgrifennu cyn ymgeisio am le ar y cwrs hwn, na Chymraeg perffaith! – dim ond yr awydd i greu straeon ardderchog a’r potensial i greu gwaith o safon fydd yn cyfareddu plant a phobl ifanc.

Beth fydd yn digwydd ar y cwrs?

Gan gychwyn ar y prynhawn dydd Llun, bydd y criw o awduron a’r tiwtor yn cychwyn y cwrs drwy drafod eu hoff lyfrau amrywiol i blant hŷn a phobl ifanc. Gan archwilio’r elfennau gorau o’r llyfrau dan sylw, byddwn yn gosod seiliau ar gyfer datblygu gwaith gwych ein hunain yn ystod yr wythnos.

Drwy weithdai grŵp, sgyrsiau un-i-un, darlleniadau a sgyrsiau gan awduron gwadd ac unigolion o’r diwydiannau creadigol, bydd y cwrs yn rhoi arweiniad ar sut i adeiladu ar eich crefft ysgrifennu creadigol er mwyn creu straeon i blant hŷn (8-12) a phobl ifanc (12+).

Ar ôl y cwrs, bydd Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru yn annog y rhwydwaith newydd o awduron i gadw mewn cysylltiad drwy gyfarfodydd digidol i drafod syniadau, heriau ac i rannu gwaith ar y gweill. Bydd cyfleoedd pellach i ddatblygu yn cael eu rhannu yn gyson er mwyn sicrhau fod yr awduron yn parhau i ysgrifennu yn yr hir dymor, a hyd yn oed mynd ymlaen i gyhoeddi eu gwaith.

Cewch ragor o wybodaeth a ffurflen ymgeisio ar wefan Llenyddiaeth Cymru

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 5.00pm, dydd Gwener, 11 Chwerfror 2022

Annual Stock Take 2022

£5M Investment in Reading and book-gifting for Children and Young People

Welsh Government announces £5m investment in reading engagement and book-gifting for children and young people across Wales

The Books Council of Wales warmly welcomes the announcement of the significant additional funding from Welsh Government which will deliver the #SchoolsLoveReading book-gifting campaign starting in spring 2022. As part of this multi-million-pound investment in reading engagement, a selection of 50 books will be sent to every state school in Wales, in addition to an individual book for every pupil to keep. The programme will mean that learners across Wales have equal access to a diverse range of appealing and quality literature, in Welsh and English, that has been specially selected for children and young people.

Helgard Krause, Chief Executive of the Books Council of Wales, said: “This significant investment by Welsh Government underlines the importance of reading engagement in childhood, and we know that a habit of reading is one of the greatest determining factors in terms of educational attainment. We are delighted to support Welsh Government’s book-gifting campaigns as they make such a difference to schools and pupils across Wales, and this additional funding means that we can deliver more books to more pupils and spark a love of reading that they will benefit from for life.

Our newly published 5-year strategy sets out the Books Council’s vision for Wales as a Reading Nation and underlines our own commitment to increasing reading engagement and to expanding universal book-gifting programmes. I’m delighted that Welsh Government have recognised the importance of this area of work and we’re looking forward to working in partnership with them to support this exciting and ambitious programme.”

In his announcement of the extra funding, Jeremy Miles, the Minister for Education and Welsh Language, said: “Speaking, listening and reading skills play a fundamental part in our everyday lives. If we want to close the attainment gap between pupils from disadvantaged backgrounds and their peers, then improving reading skills is vital.

“We must ignite a passion for reading in children at a young age so that we can give them the habits and skills they’ll need later in life.

“Reading is essential in making sure learners have every opportunity to access the full breadth of the new Curriculum for Wales, the aims of which are underpinned by improved literacy and oracy among younger learners.”

The Minister added: “I am delighted that I am able to demonstrate the life-changing importance of books, reading and oracy by providing a book for every child and young person in Wales – as well as funding for more books in schools and families.”

 

 

 

Annual Stock Take 2022

Our story – publishing voices today

Our Story – publishing voices today

To mark our 60th anniversary, two short films have been commissioned, Our Story – publishing voices today and Ein Stori – Lleisiau cyhoeddi heddiw, celebrating the publishing industry in Wales.

Through the voices of Richard Davies, Jannat Ahmed, Lynda Tunnicliffe and others, Our Story – publishing voices today explores the contribution of the Books Council of Wales over the past 60 years and looks forward towards future challenges and opportunities.

Watch Ein Stori – lleisiau cyhoeddi heddiw, our Welsh-language film, here.

Annual Stock Take 2022

Wales: A Reading Nation – Launching BCW’s 5-year Strategic Plan

Wales: A Reading Nation – Launching the Books Council of Wales’s 5-year Strategic Plan

For 60 years the Books Council of Wales has advanced its purpose to support the publishing industry in Wales and to promote reading for pleasure.

As we mark our anniversary, we are proud to share our new strategy that sets out our ambitions and vision for the next 5 years.

It outlines how we will progress with our mission to support the publishing industry and promote reading in the context of a Covid recovery, contributing to the Welsh Government’s Programme of Government and Well-being Statements and supporting the industry to respond to the opportunities and challenges of the future.

Read our strategy HERE

 

Annual Stock Take 2022

Two Rivers from a Common Spring: The Books Council of Wales at 60 published 01/11/21

Two Rivers from a Common Spring: The Books Council of Wales at 60 published today

Two Rivers from a Common Spring: The Books Council of Wales at 60 is published today to mark the organisation’s anniversary.

The beautiful volume tells the story of the Books Council over the last 60 years, from its origins in the 1960s to the present day.

The volume is edited by Gwen Davies, with original linocuts by artist Molly Brown. It is presented in memory of Alun Creunant, the first Director of the Books Council of Wales.

There are contributions from a variety of voices within the publishing industry, including Professor M. Wynn Thomas, Gwerfyl Pierce Jones, publisher Richard Davies, bookseller Eirian James, and writer and poet Hanan Issa.

The beautiful hardback volume is now available from your local bookshop.

Here’s a taste of a chapter by Helgard Krause, Chief Executive of the Books Council of Wales.

 

https://www.flipsnack.com/cyngorllyfraucymru/two-rivers-from-a-common-spring.html

 

Annual Stock Take 2022

Books Council of Wales celebrates 60 years of supporting Wales’ publishing industry

Hooked on books… Books Council of Wales turns 60

The Books Council of Wales celebrates 60 years of supporting Wales’s publishing industry and celebrating reading with a week of activities from 1–5 November 2021.

From looking back to its origins as a charity set up to promote the Welsh publishing industry in 1961, to announcing its vision for the future with the launch of its new 5-year Strategic Plan, Wales: A Reading Nation, the Council will be exploring all aspects of the sector in Wales during a whole week of celebration.

The creative, vibrant and exciting world of publishing in Wales will be uncovered through an anniversary book, films of the publishing industry at work, celebrating excellence with the Mary Vaughan Jones Award and reminiscing about brilliant books, the Sbondonics reading club and 60 years of celebrating reading.

Helgard Krause, Chief Executive of the Books Council of Wales, said: “I am honoured and delighted to be leading this organisation during this milestone celebration, as we navigate the uncharted territory of Covid recovery and look forward to the next five years. These last 18 months have highlighted the immense contribution books make to our well-being and mental health. A published book is always the result of the creative collaboration of the many different people who make up the sector, which includes booksellers, and we will continue to support the industry here in Wales to ensure that the many stories that reflect our country will continue to be told.”

A full week of activity is planned . . .

 

Monday 1 November – Happy Birthday!

Launch of 60th anniversary book – Two Rivers from a Common Spring
The week begins with the publication of a brand-new volume of essays to celebrate the anniversary. Two Rivers from a Common Spring tells the story of the Books Council, from its foundation in the 1960s to today. Edited by Gwen Davies and with brand-new illustrations by printmaker Molly Brown, the book charts the legacy and work of the Council through contributions by Professor M. Wynn Thomas and other figures from the sector. A companion volume, O Hedyn i Ddalen, is available in Welsh.

 

Tuesday 2 November – Celebrating excellence

Menna Lloyd Williams wins the Mary Vaughan Jones Award
Menna Lloyd Williams is the recipient of the 2021 Mary Vaughan Jones Lifetime Achievement Award. A digital event to celebrate Menna Lloyd Williams’ contribution to the field of children’s books in Wales will be held on the Books Council’s channel #carudarllen AM amam.cymru/carudarllen at 7pm on Tuesday, 2 November as part of the week’s celebrations.

 

Wednesday 3 November – looking to the future

Wales: A Reading Nation. Launching the Books Council of Wales’s 5-year Strategic Plan
For 60 years the Books Council of Wales has advanced its purpose to support the publishing industry in Wales and to promote reading for pleasure.

As it publishes its new strategy the Council sets out its ambitions and vision for the next 5 years. It outlines how it will progress with its mission to support the publishing industry and promote reading in the context of a Covid recovery, contributing to Welsh Government’s Programme for Government and Well-being Statement, and supporting the industry to respond to the opportunities and challenges of the future.

 

Thursday 4 November – a nostalgic look back

Celebrating 60 years of books, stories – and Sbondonics!
The Books Council team will browse the archive and share images and memories of the last 60 years on their social accounts @Books_Wales (Twitter) and Llyfr Da / Fab Books (Facebook / Instagram). From the Distribution Centre vans to former Tir na n-Og Award winners and the Sbondonics Book Club, they’ll share fond memories of the Books Council’s activity over the last 60 years.

 

Friday 5 November – the industry at work

Our Story – publishing voices today
The week ends with the sharing of two short films (10 mins) that have been commissioned especially for the anniversary: Our Story – publishing voices today and Ein Stori – lleisiau cyhoeddi heddiw. They are a showcase for the publishing industry and the world of books in Wales. Through the voices of Lynda Tunnicliffe, Jannat Ahmed, Alex Wharton and others, the films explore the role and contribution of the Books Council to the field of publishing in Wales and its ongoing support as this important creative industry looks towards the future.