Dyddiadau Cau

Mae’r Panel Grantiau Cymraeg fel rheol yn cwrdd dair gwaith y flwyddyn a hynny ym mis Mawrth, mis Mehefin a mis Tachwedd. O ganlyniad i argyfwng Covid-19, cafodd y drefn arferol ei newid ym mis Mawrth 2020 ac mae’r Panel bellach yn cwrdd yn fisol.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg. Caiff ceisiadau a ddaw i law cyn diwedd y mis eu trafod yng nghyfarfod y mis canlynol (neu’r mis wedi hynny yn achos ceisiadau am grantiau cyhoeddi unigol). Caiff y drefn hon ei hadolygu’n rheolaidd a bydd unrhyw newidiadau’n cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon a’u rhannu gyda chyhoeddwyr.

Os oes ganddo chi unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu gydag Arwel Jones, Pennaeth yr Adran Grantiau, ar arwel.jones@llyfrau.cymru.