Dyddiadau Cau

Mae’r Is-bwyllgor Datblygu Cyhoeddi Cymraeg yn cwrdd yn rheolaidd drwy’r flwyddyn (o leiaf pob deufis).

 

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg. Fel rheol, bydd ceisiadau a gyflwynir yn cael eu trafod yn ystod cyfarfod nesaf yr Is-bwyllgor. Caiff y drefn hon ei hadolygu’n rheolaidd a bydd unrhyw newidiadau’n cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon a’u rhannu gyda chyhoeddwyr. Hysbysir y cyhoeddwyr o’r union ddyddiadau ymlaen llaw. Dyma’r dyddiadau cau perthnasol ar hyn o bryd:

Is-bwyllgor Tachwedd 2023
Grantiau Unigol ac A Gweledol: 15 Medi 2023
Grantiau A/B Awdur: 20 Hydref 2023

Is-bwyllgor Ionawr 2024
Grantiau Unigol ac A Gweledol: 20 Tachwedd 2023
Grantiau A/B Awdur: 15 Rhagfyr 2023

Is-bwyllgor Ebrill 2024
Grantiau Unigol ac A Gweledol: 19 Chwefror 2024
Grantiau A/B Awdur: 15 Mawrth 2024

Oes oes gennych chi unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â Dr Lynne Williams, Swyddog Datblygu Cyhoeddi (Cymraeg), ar grantiau.cymraeg@llyfrau.cymru