Dyddiadau Cau

Mae’r Is-bwyllgor Datblygu Cyhoeddi Cymraeg yn cwrdd yn rheolaidd drwy’r flwyddyn.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg. Fel rheol, bydd ceisiadau a gyflwynir yn cael eu trafod yn ystod cyfarfod nesaf yr Is-bwyllgor. Caiff y drefn hon ei hadolygu’n rheolaidd a bydd unrhyw newidiadau’n cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon a’u rhannu gyda chyhoeddwyr. Hysbysir y cyhoeddwyr o’r union ddyddiadau ymlaen llaw. Dyma’r dyddiadau cau perthnasol ar hyn o bryd:

Is-bwyllgor Mehefin 2024
Grantiau Unigol ac A Gweledol: 1 Mai 2024
Grantiau A/B Awdur: 24 Mai 2024

Is-bwyllgor Medi 2024
Grantiau Unigol ac A Gweledol: 15 Gorffennaf 2024
Grantiau A/B Awdur: 27 Awst 2024

Is-bwyllgor Tachwedd 2024
Grantiau Unigol ac A Gweledol: 23 Medi 2024
Grantiau A/B Awdur: 31 Hydref 2024

Is-bwyllgor Ionawr 2025
Grantiau Unigol ac A Gweledol: 22 Tachwedd 2024
Grantiau A/B Awdur: 16 Rhagfyr 2024

 

Oes oes gennych chi unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â Dr Lynne Williams, Swyddog Datblygu Cyhoeddi (Cymraeg), ar grantiau.cymraeg@llyfrau.cymru