Grantiau Sydd ar Gael

Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r grantiau cyhoeddi, â’r Cyngor Llyfrau yn eu gweinyddu. 

Mae angen i gyhoeddwyr gyflwyno cais am gefnogaeth ac mae pob cais yn cael ei ystyried gan Banel Grantiau Cyhoeddi annibynnol y Cyngor Llyfrau

Mae’r rhestr isod yn nodi’r ystod o grantiau gwahanol sydd ar gael i’r diwydiant. ac fe allwch chi gysylltu â’r Adran Grantiau Cyhoeddi i gael manylion pellach.

Ebostiwch Arwel Jones arwel.jones@llyfrau.cymru neu ewch i’r Adran ‘Sut i Ymgeisio’ ar gyfer y canllawiau manwl a’r ffurflenni cais.

Grantiau Llyfrau Unigol

Grantiau i gyhoeddwyr i gynorthwyo i gynhyrchu llyfrau a fyddai o bosibl yn fwy cyfyng eu hapêl, gan gynnwys llyfrau ffeithiol a ffuglen, a gweithiau llenyddol, i oedolion a phlant.

Grantiau Rhaglen

Cyllideb flynyddol i’r prif gyhoeddwyr i gynorthwyo i gynhyrchu rhaglen amrywiol, boblogaidd o leiaf 8 llyfr (unai i blant neu oedolion). Rhaid i gyhoeddwr fod â gweinyddiaeth gadarn a phrofiad helaeth cyn y gall wneud cais i fod yn Gyhoeddwr Grant Rhaglen.

Taliadau i Awduron

Cyhoeddwyr sy’n ceisio am y grantiau hyn i’w galluogi i gynnig comisiynau a thaliadau cystadleuol i awduron am weithiau ag apêl eang iddynt, i oedolion a phobl ifanc. Dylai awduron drafod eu syniadau gyda’r cyhoeddwyr.

Taliadau i Ddarlunwyr a Ffotograffwyr a Dylunwyr

Cyhoeddwyr sy’n ceisio am y grantiau hyn i’w galluogi i gynnig comisiynau a thaliadau cystadleuol i ddarlunwyr, ffotograffwyr a dylunwyr i greu gwaith gwreiddiol ar gyfer llyfrau darluniadol i oedolion ac i blant. Dylid trafod unrhyw syniadau gwreiddiol gyda’r cyhoeddwyr.

Cefnogi Swyddi

Grantiau i gyhoeddwyr cydnabyddedig tuag at gost cyflogi golygyddion creadigol.

Grantiau Marchnata

Grantiau i gyhoeddwyr i noddi gweithgaredd marchnata a chynyddu gwerthiant llyfrau a dderbyniodd grant cyhoeddi.

Cylchgronau

Dyfernir y grantiau hyn bob pedair blynedd. Amcan y cynllun yw sicrhau cyhoeddi amrywiaeth o gylchgronau Cymraeg bywiog ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n cynnwys ysgrifennu da a lle bo hynny’n briodol, newyddiaduraeth safonol, adolygiadau a thrafodaethau ar nifer o bynciau amrywiol. Dyfarnwyd grantiau ym mis Medi 2018 ar gyfer darpariaeth 2019-23.

Gwasanaeth Newyddion

Dyfernir y grant hwn bob tair mlynedd. Rhoddir grant i gynnal gwasanaeth newyddion ar-lein trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd cynhelir y gwasanaeth gan gwmni Golwg Cyf. ac fe’i gelwir yn Golwg360. 

Grantiau Electronig

Mae grant bychan ar gael i ddatblygu deunydd electronig, e-lyfrau ac apps yn benodol.

Grantiau i Gêmau

Grantiau i gyhoeddwyr tuag at gyhoeddi gêmau, i oedolion ac i blant, sy’n deillio o lyfr neu gyfres o lyfrau penodol ac yn hyrwyddo gwerthiant a chefnogi darllen.