Tendrau

Hysbysebwyd y tendr cylchgronau Cymraeg rhwng 1 Gorffennaf a 26 Hydref 2022. Bydd y grantiau newydd yn weithredol o 1 Ebrill 2023 hyd 31 Mawrth 2027 ac yn ddibynnol ar barhad y cyllid gan Lywodraeth Cymru. Dyfernir y grantiau yn dilyn cyfarfod mis Tachwedd o’r Is-bwyllgor Datblygu Cyhoeddi Cymraeg. Bydd y tendr nesaf yn digwydd yn ystod 2026.

 

Am ragor o fanylion, cysylltwch ag Arwel Jones, Pennaeth yr Adran Datblygu Cyhoeddi, ar arwel.jones@llyfrau.cymru.