Tendrau

Gwahoddiad i Dendro Cyhoeddwyr Refeniw a Swyddi a Gefnogir 2023-26

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi dyfarnu’r cyllid ar gyfer Cyhoeddwyr Refeniw a Swyddi a Gefnogir i gyhoeddwyr Saesneg sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ar gyfer 2020-23. Gwahodir y rownd nesaf o geisiadau yn hydref 2022.

Bydd y cyfnod nesaf o dair blynedd yn dechrau ym mis Ebrill 2023 ac yn diweddu ym mis Mawrth 2026.

Am ragor o wybodaeth neu i drafod cymhwysedd ar gyfer y cyllid hwn cysylltwch â Dr Ashley Owen: english.grants@books.wales | 01970 624151.