Tendrau

GWAHODDIAD I DENDRO
Grantiau Cyhoeddi Saesneg – Cylchgrawn Llenyddol Newydd 2024–2028

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn gwahodd ceisiadau ar gyfer cylchgrawn llenydol Saesneg newydd ar gyfer 2024–2028

Mae hyn ar gyfer cyfnod masnachfraint neydd o bedair blynedd yn dechrau ym mis Hydref 2024 ac yn dod i ben ym mis Mawrth 2028.  Am ragor o wybodaeth, gweler y wefan neu cysylltwch â English.Grant@books.wales

Mae dau gam i’r grant hwn; y dyddiad cau ar gyfer y cam cyntaf yw 5:00yh ar 15 Ebrill 2024.  

Lincs perthnasol:

Gwahoddiad i dendro

Ffurflen gais ar gyfer Cam 1

 

Am ragor o wybodaeth neu i drafod a ydych yn gymwys ar gyfer y cyllid hwn, cysylltwch â Dr Ashley Owen: english.grants@books.wales | 01970 624151.