Tendrau

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn y broses o dendro ar gyfer Cyhoeddwyr Refeniw a Swyddi a Gefnogir i gyhoeddwyr Saesneg sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ar gyfer 2023–26.

Bydd y tendr nesaf yn cael ei gyhoeddi yn ystod 2025.

Am ragor o wybodaeth neu i drafod a ydych yn gymwys ar gyfer y cyllid hwn, cysylltwch â Dr Ashley Owen: english.grants@books.wales | 01970 624151.