Tendrau

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn gwahodd ceisiadau am gefnogaeth i gylchgronau Saesneg. 

Mae hyn ar gyfer cyfnod trwydded newydd o bedair blynedd, 2024–28. Mae’r categorïau yn cynnwys cylchgronau llenyddol a chyffredinol, a’r posibilrwydd o gefnogaeth ariannol llai i ddatblygu prosiectau gwreiddiol. Mae croeso i ymgeiswyr newydd. Am ragor o wybodaeth, gweler y wefan neu cysylltwch â English.Grant@books.wales

Mae dau gam i’r grant hwn; y dyddiad cau ar gyfer y cam cyntaf yw 25 Awst 2023.  

Lincs perthnasol:
Gwahoddiad i Dendro
Ffurflen gais ar gyfer cam 1 (yn Saesneg)
Canllawiau ar gyfer Cylchgronau Diwylliannol Saesneg 2023
Telerau ac Amodau – Cylchgronau Diwylliannol Saesneg 2023

 

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn y broses o dendro ar gyfer Cyhoeddwyr Refeniw a Swyddi a Gefnogir i gyhoeddwyr Saesneg sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ar gyfer 2024–28.

Bydd y tendr nesaf yn cael ei gyhoeddi yn ystod 2027.

Am ragor o wybodaeth neu i drafod a ydych yn gymwys ar gyfer y cyllid hwn, cysylltwch â Dr Ashley Owen: english.grants@books.wales | 01970 624151.