Nofel fer drawiadol sy'n trafod cymhlethdodau cariad, galar, Cymreictod a chur ffarwelio a chartref oes. Cyfweliad gyda...

darllen mwy