Awgrymiadau Darllen

Cewch wybodaeth yma am ymgyrchoedd Hybu Darllen y Cyngor gan gynnwys Stori Sydyn a Grwpiau Darllen.

 

Darllen Cymru

Ewch at wefan Darllen Cymru i weld manylion Diwrnod y Llyfr ac i fachu’r adnoddau diweddaraf.

Stori Sydyn

Llyfrau byr, cyffrous, wedi’u hanelu at oedolion sy’n cael trafferth i ddarllen neu wedi colli’r arfer o ddarllen. Maen nhw’n wych hefyd ar gyfer darllenwyr sy’n brin o amser! Ewch at dudalen Stori Sydyn am fanylion llawn.

Diwrnod y llyfr

Cliciwch y dolenni ar y chwith i weld archifau 2013, 2014 a 2015.

Grwpiau Darllen

I weld rhestr o Grwpiau Darllen cliciwch isod. Cliciwch ar y ddogfen ‘Rhannu’r Wefr’ yn yr Adnoddau ar y dde i weld canllawiau ar gyfer sefydlu a rhedeg Grwpiau Darllen.

Cliciwch yma i weld rhestr o Grwpiau Darllen yng Nghymru.