National Poetry Day

National Poetry Day

Rydym yn un o bartneriaid Cymru yn y dathliad hwn o farddoniaeth ledled Prydain sy’n digwydd bob mis Hydref. Yn 2018, cynhaliom weithdai barddoniaeth ar gyfer plant ysgol gyda’r beirdd Casia William (cyn Bardd Plant Cymru) a Sion Tomos Owen yn seiliedig ar y syniad o ‘farddoniaeth ar gyfer newid’. Eleni, rydym yn edrych ymlaen at gynnal mwy o weithgareddau i ddathlu diwylliant barddonol dwyieithog Cymru – y thema ar gyfer 2019 yw ‘gwirionedd’.

Forward Arts Foundation sydd yn rhedeg Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol drwy Brydain, ond y Cyngor Llyfrau sydd yn cydlynu ar ran Cymru.

PDF: Sut i gynnal sesiwn Carioci Barddoniaeth yn eich siop lyfrau chi.